Kita informacija

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 4 dalies 4 punktu ir gautu prašymu, Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjai Doritai Visalgienei 2017 m. liepos 10 d. teisingumo ministro įsakymu nustatyta išimtis - teisė atstovauti teisme privačiam asmeniui (sutuoktiniui).
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01