Asmenys kviečiami pretenduoti į Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus nario pareigas

Data

2019 08 08

Įvertinimas
3
approve-businessman-career-653429.jpg

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija priima prašymus skirti Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritorinio padalinio (Klaipėdos apygardos skyriaus) nariu.

Pretendentai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą;
  • pretendentu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą, kuriame nurodomas kandidato gyvenamosios vietos adresas, jo elektroninio pašto adresas, asmeninis telefono numeris ir Lietuvos administracinių ginčų komisija ar jos teritorinis padalinys, į kurio narius pretenduojama.
  2. Informatikos ir ryšių departamento išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pretendentas nėra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo arba teistumas išnykęs ar panaikintas.
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  6. Motyvacinį laišką, kuriame turi būti trumpai aprašyta, kodėl kandidatas norėtų būti paskirtas Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar jos teritorinio padalinio nariu, kaip įsivaizduoja šio nario praktinį funkcijų vykdymą, kokius uždavinius kandidatas, paskirtas nariu, išsikeltų ir kaip siektų juos įgyvendinti.

Pažymime, kad Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritorinių padalinių narių darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administravimo departamento Personalo valdymo skyriui asmeniškai arba siųsti registruotu paštu.

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. įskaitytinai (atsižvelgiant į tai, kad Informatikos ir ryšių departamento pažymos išdavimas gali užtrukti, minėtas pažymas galima pateikti iki 2019 m. rugsėjo 10 d. įskaitytinai).

Kontaktiniai duomenys:

Adresas: Vilniaus m., Gedimino pr. 30

Telefonas: (8 5 ) 266 28 57

El. pašto adresas:

rita.kamarauskiene@tm.lt