Bus paviešinta Lietuvos pažangos, stiprinant korupcijos prevenciją, ataskaita

Data

2019 08 21

Įvertinimas
1
bylos1.jpg

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui viešai paskelbti Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) antrąją rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvos ataskaitą. Šioje ataskaitoje buvo įvertinta pažanga, kurią padarė Lietuva, stiprindama Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevenciją.

Europos Tarybos įsteigta GRECO stebi, kaip valstybės įgyvendina ET nustatytus kovos su korupcija standartus.

„GRECO pripažino, kad Lietuva teismų srityje eina tinkamų reformų keliu, padedančiu didinti valstybės atsparumą korupcijai, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Tačiau toliau turime stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, prižiūrinčių, kaip Seimo nariai, prokurorai ir teisėjai laikosi elgesio, interesų konfliktų ir kitų panašių taisyklių. Būtina užtikrinti tokių taisyklių vykdymo priežiūrą, sukurti mokymų bei individualaus konsultavimo mechanizmus institucijų viduje“.

Ministro teigimu, reikia įtvirtinti Lobistinės veiklos įstatymą įgyvendinančias taisykles, kuriomis būtų nustatyta, kaip politikai bendrauja su lobistais.

Antroje rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje konstatuota, kad iš 11 pirmojoje ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinta arba tinkamu būdu reaguota 6 rekomendacijose.

Pagal GRECO praktiką, vertinimo etapas baigiamas, kai valstybė tinkamai įgyvendina ne mažiau kaip du trečdalius rekomendacijų. Lietuvos atveju – tai būtų ne mažiau kaip 8 rekomendacijos.

Lietuva iki 2020 birželio 30 d. turės pateikti informaciją, kaip įgyvendinamos likusios rekomendacijos.

GRECO stebėdama, kaip jos narės įgyvendina ET kovos su korupcija standartus, siekia didinti valstybių gebėjimą kovoti su korupcija, padeda nustatyti taikomų nacionalinių priemonių trūkumus ir skatina atlikti  būtinas teisines, institucines bei kitas reformas.

Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės nare 1999 metais.