Diskutuojama dėl nuteistųjų sveikatos priežiūros funkcijų perdavimo

Data

2019 08 20

Įvertinimas
0
medical-563427_1920.jpg

Sudaryta Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų darbo grupė svarsto įvairius variantus, kaip laisvės atėmimo vietose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas būtų galima integruoti į nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą. Darbo grupė išklausė ir aptarė Sveikatos apsaugos ministerijai  ir savivaldai pavaldžių medicinos įstaigų atstovų nuomones.

Siūloma, kad visi laisvės atėmimo vietose esantys asmenys būtų draudžiami valstybės lėšomis. Dabar iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokami tik nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų gydyti reikalingi vaistai ir viešosiose įstaigose suimtiesiems ir nuteistiesiems suteiktos gydymo paslaugos. Suimtųjų ir nuteistųjų gydymas yra finansuojamas iš Kalėjimų departamentui skirtų asignavimų.

„Turime parengti racionalų finansavimo ir sveikatos priežiūros mechanizmą, kad suimtieji ir nuteistieji gautų geresnes medicinos paslaugas, kad medikams už sudėtingas darbo sąlygas būtų galima ženkliau padidinti atlyginimus,“ – sako darbo grupės vadovas, teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Šiuo metu bausmių vykdymo sistemoje – Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir dešimtyje pirminės sveikatos priežiūros tarnybų patvirtinta 290,5 sveikatos priežiūros specialistų pareigybių (užimta 277,2 pareigybės). Iš jų, ligoninėje  – 125 etatai (užimti 122) ir pataisos įstaigų medicinos tarnybose  – 165,5 etatai (užimta – 155,2).

Daugelyje Europos valstybių (Švedija, Suomija, Norvegija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija (Katalonija), Slovėnija, Kipras) už sveikatos priežiūros paslaugų įkalinimo įstaigose teikimą, įskaitant finansavimo klausimus, yra atsakingos šių šalių sveikatos apsaugos ministerijos arba regioninės sveikatos sistemos įstaigos. Pastarąjį dešimtmetį ši tendencija įgavo spartesnį pagreitį.

Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ekspertai, lankydamiesi Lietuvoje, ne sykį yra atkreipę dėmesį, kad pagal Europoje taikomą praktiką atsakomybė už sveikatos priežiūros paslaugas mūsų šalies laisvės atėmimo vietose turėtų tekti Sveikatos apsaugos ministerijai.