E. Jankevičius: Europos Tarybos Ministrų Komiteto posėdyje – palankus įvertinimas Lietuvai dėl R. Pakso bylos

Data

2019 09 26

Įvertinimas
0
104b5f45-33c8-4dc6-9faf-2f9a2446d099.jpg

Rugsėjo 23-25 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto žmogaus teisių posėdyje teigimai įvertintos Lietuvos pastangos, įgyvendinant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) Didžiosios kolegijos sprendimą Rolando Pakso byloje. 

„Posėdyje Lietuvos atstovai pateikė informaciją apie reikšmingus pokyčius Pakso bylos vykdymo procese, pabrėždami, kad būtinus veiksmus palaikė dauguma Seimo narių, parėmusių Konstitucijos pataisų projektą, kuriuo siekiama panaikinti nuolatinį ribojimą būti renkamam Seimo nariu apkaltos būdu iš užimamų pareigų pašalintam asmeniui,– sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Tai buvo įvertinta, kad Lietuva pasiryžusi ištaisyti padėtį ne tik vieno asmens byloje, bet ir užkirsti kelią panašiems pažeidimams  žmogaus teisių  srityje“.

Ministro teigimu, Lietuva parodė politinę valią siekti, kad ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais  būtų laikomasi įsipareigojimų demokratinėms vertybėms.

Europos Tarybos Ministrų Komitetas buvo informuotas, kad Seimas rugsėjo 24 d. pritarė Konstitucijos pataisų įstatymo projektui po pateikimo. Tikimasi, kad po svarstymų komitetuose projektas  bus pateiktas svarstyti Seimui dar iki rudens sesijos pabaigos. Komitetas palankiai įvertino tokias pastangas ir pabrėžė, kad EŽTT sprendimą reikia įgyvendinti kuo greičiau. Komitetas paragino dėti visas  pastangas, kad teisėkūros procesas būtų užbaigtas be tolesnių atidėliojimų, ir pareiškėjas turėtų  galimybę kandidatuoti 2020 m. spalio mėn. įvyksiančiuose parlamento rinkimuose.

Ministrų Komiteto priimtame sprendime priminti besąlyginiai Lietuvos prisiimti įsipareigojimai vykdyti EŽTT sprendimus bei pernai gruodį priimta tarpinė rezoliucija. Buvo pareikštas susirūpinimas, kad po EŽTT sprendimo įsiteisėjimo praėjus daugiau nei aštuoneriems metams išlieka nepakitusi padėtis.

Ministrų Komitetas taip pat nusprendė Pakso bylos vykdymą vertinti kitame posėdyje, kuris įvyks 2019 m. gruodžio 3-5 d.. Jeigu  teisėkūros procesas sustotų, sekretoriatui nurodyta parengti naujos tarpinės rezoliucijos projektą.