ES teisingumo ministrai diskutavo apie kovą su korupcija

Data

2019 10 07

Įvertinimas
0
flag-3370970_1920.jpg

Šiandien Liuksemburge vykstančiame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje Europos Sąjungos (ES) teisingumo ministrai svarstė, ar ES lygmeniu reikėtų imtis papildomų veiksmų siekiant kovoti su korupcija, taip pat kokį vaidmenį ES turėtų atlikti šioje srityje tarptautiniu lygmeniu.

„Neabejojame, kad ES koordinavimas kuriant bendrą kovos su korupcija sistemą būtų sveikintinas.   Atsižvelgdami į korupcijos daromą žalą ES finansiniams interesams, valstybių narių ekonomikai ir visuomenės pasitikėjimui, manytume, kad ES vaidmuo kovos su korupcija veikloje galėtų būti aktyvesnis, ypač įvertinus ES turimus instrumentus ir svertus,“ – sako šiame susitikime dalyvaujanti teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė.

Anot viceministrės, dauguma ES šalių narių jau yra Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją, Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narės. Todėl dalyvavimo šiose organizacijose pakanka daryti objektyvią prielaidą, kad šalys laikosi aukštų kovos su korupcija standartų ir deda pastangas toliau kurti korupcijai atsparią aplinką. ES, disponuodama iš tarptautinių kovos su korupcija mechanizmų surinkta informacija, turėtų galimybę objektyviai vertinti valstybių narių poreikius užtikrinant veiksmingą kovą su korupcija.

Lietuva pasisako už pilnateisę ES narystę GRECO, kadangi šiandien turimas stebėtojo statusas nesukuria galimybių pasinaudoti visais šios institucijos teikiamais privalumais.

Susitikime teisingumo ministrai taip pat apsikeis nuomonėmis apie iššūkius pagrindinių teisių srityje. Lietuvos nuomone, didesniam asmenų suvokimui apie turimas pagrindines ir žmogaus teises, didelę įtaką turėtų greitesnis Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Tai vienas svarbiausių asmens teises ir laisves ginančių tarptautinių dokumentų, todėl ES prisijungimas prie šios konvencijos prisidėtų skleidžiant žinią, kad pagrindines ir žmogaus teises turime visi.