ES teisingumo ministrų taryboje – Lietuvos pasiūlymas teikti finansinę paramą naujų technologijų įsigijimui

Data

2019 07 19

Įvertinimas
0
48321571451_eaad087c2d_k.jpg

Helsinkyje vykusiame ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime teisingumo ministras Elvinas Jankevičius pažymėjo, kad Lietuva aktyviai remia pastangas, padedančias mažinti įkalintų asmenų skaičių ir dažniau taikyti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.

Diskusijoje dėl įkalinimo ir alternatyvų, kaip svarbios ES teisingumo politikos dalies, dalyvavęs ministras E. Jankevičiaus teigė, jog Lietuva laikosi nuostatos, kad veiksmingas su laisvės atėmimu nesusijusių sankcijų taikymas yra pagrindinis būdas, sprendžiant kalėjimų perpildymo problemą. „Todėl palaikysime iniciatyvas aktyviau įtraukti ES institucijas ieškant būdų, kaip padėti valstybėms narėms plėsti alternatyvių sankcijų formas ir kartu šalinti su tuo susijusias kliūtis teisminiam bendradarbiavimui baudžiamojoje justicijoje“.

Ministras pabrėžė, kad taikant veiksmingas ir plataus masto alternatyvias sankcijas reikia ne tik aukštos pareigūnų kompetencijos, bet ir atitinkamų techninių priemonių. „Reikėtų apsvarstyti, ar ES neturėtų sukurti specialių instrumentų, skirtų konkrečiai techninei pagalbai valstybėms narėms, taip pat ir finansiškai prisidėti įsigyjant naujų technologijų, reikalingų vykdyti atskiras alternatyvias bausmes“.

E. Jankevičius kalbėjo apie pokyčius Lietuvoje, plėtojant probaciją ir alternatyvias sankcijų formas. „Įgyvendinus probacijos priemones, beveik 26 proc. sumažėjo su laisvės atėmimu susijusių bausmių taikymas. Tačiau palyginti su kitomis ES valstybėmis šios bausmės Lietuvoje vis dar taikomas pernelyg dažnai, todėl buvo imtasi papildomų priemonių“, – pažymėjo Lietuvos teisingumo ministras.

Lietuvoje nuo kitų metų pradės veikti patobulinta lygtinio paleidimo sistema. Tikimasi, kad tuomet įkalintų asmenų skaičius gali sumažėti iki 15 proc.

Lietuvos teisingumo ministras taip pat dalyvavo diskusijoje apie būtinybę užtikrinti teisinės valstybės principus.