Į Aukščiausiojo Teismo teisėjus – per atrankos procedūrą

Data

2020 01 14

Įvertinimas
0

Nuo šių metų bus pradėtos rengti atrankos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pirmininko, skyrių pirmininkų ir teisėjų pareigoms užimti. Šiandien Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas Teismų įstatymo pataisas. Iki šiol kandidatus į Aukščiausiojo Teismo teisėjus Prezidentui pateikdavo šio teismo pirmininkas.

Įstatymo pataisos įsigalios nuo š. m. balandžio 1 d.

„Tiek teisėjams, tiek teisės mokslininkams bus sudarytos palankesnės galimybės siekti karjeros – dalyvauti atrankoje į aukščiausios instancijos teismą. Didesnio viešumo ir skaidrumo prasme tai – didelis pokytis teismų sistemoje, nes dabar geriausi šalies teisininkai galės pretenduoti į aukščiausios teisminės institucijos teisėjų pareigas“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Atranką vykdo Respublikos Prezidento sudaryta Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, kurią sudaro 7 nariai: 3 teisėjai ir 4 visuomenės atstovai. Tokia tvarka nebuvo taikoma tik skiriant LAT pirmininką, skyrių pirmininkus ir teisėjus.

Pagal Konstituciją LAT teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria ir atleidžia Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

Šiuo metu LAT teisėjų korpusą sudaro 33 teisėjai.