Keičiama valstybės skirtų advokatų atlygio apmokėjimo tvarka

Data

2019 07 11

Įvertinimas
4
rawpixel-1055781-unsplash.jpg

Vyriausybė pakeitė advokatų užmokesčio mokėjimo tvarką, kad būtų efektyviau naudojamos lėšos valstybės skirtiems advokatams ir neliktų galimybės gauti nepagrįstą atlygį.

Vyriausybės patvirtintose taisyklėse dėl valstybės skirtų advokatų paslaugų apmokėjimo yra numatyta, kiek laiko advokatas gali skirti konkrečiai teisinei paslaugai atlikti, nustatomos maksimalios darbo laiko už konkrečią teisinę paslaugą ribos, Pasitaikydavo atvejų, kuomet advokatas ataskaitoje  nurodydamas, kiek sugaišta laiko konkrečiai teisinei paslaugai, nustatytą laiką viršydavo dešimteriopai.

„Šie pakeitimai leis valstybei per metus sutaupyti apie 0,5 mln. eurų, kuriuos bus galima skirti valstybės  garantuojamos teisinės pagalbos plėtrai – suteikti žmonėms daugiau teisinių paslaugų,“ – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Iki šiol šiose taisyklėse buvo numatyta, kiek daugiausia laiko advokatas gali skirti konkrečiai paslaugai atlikti. Tačiau buvo numatyta išimtis dėl papildomo teisinės pagalbos laiko apmokėjimo, ir šis papildomas laikas nebuvo griežtai ribojamas. Pavyzdžiui, ieškinio surašymui nutraukiant santuoką šalių susitarimu daugiausia buvo galima skirti 7 valandas, kasacinio skundo surašymui – 8 valandas, tačiau šių terminų dažniausiai nebuvo laikomasi. Už advokato vieną darbo valandą valstybė jam moka 13 eurų atlygį. 

Naujoje tvarkoje numatyta, kad papildomas laikas procesiniam veiksmui negali 0,5 karto viršyti taisyklėse bylos konkrečiam procesiniam veiksmui skirtą laiką, išskyrus baudžiamąsias bylas dėl tyčinių sunkių ir labai sunkių nusikaltimų (pavyzdžiui, Sausio 13-osios  ar nusikalstamų susivienijimų bylose).

Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie dėl sunkios materialinės padėties ar kitų išskirtinių aplinkybių negali savarankiškai apginti pažeistų ar ginčijamų savo teisių ir įstatymų saugomų interesų.