Lietuvos baudžiamajame įstatyme siūloma įteisinti baudžiamąją atsakomybę už tarptautinės teisės aktuose draudžiamą kankinimą

Data

2019 04 16

Įvertinimas
0
freedom-1125539_1920.jpg

Teisingumo ministerija parengė Baudžiamojo kodekso pataisas, numatančias taikyti baudžiamąją atsakomybę už tarptautinio pobūdžio kankinimo nusikaltimą. Priėmus šias pataisas būtų tinkamai įgyvendinta Jungtinių Tautų (JT) konvencija  prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį. JT komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį savo rekomendacijose Lietuvai nuolatos pabrėžia šią teisinę spragą.  

Konvencija prieš kankinimą įpareigoja baudžiamosios teisės priemonėmis uždrausti tarptautinėje bendruomenėje smerktinus valstybės „sankcionuotus“ kankinimo veiksmus. Nurodoma, kad turi būti baudžiami tokie tyčiniai kankinimo veiksmai, kai nusikalstamus padarinius sukėlė viešosios valdžios pareigūnas arba kitas oficialias pareigas einantis valstybės atstovas (arba šiems subjektams kurstant arba sutinkant, ar jų tyliu pritarimu). Šiame tarptautiniame teisės akte kankinimas apibūdinamas, kaip  draudžiamas elgesys, kuris sukelia tiek stiprų psichinį ar fizinį skausmą, tiek dideles fizines ar dvasines kančias.

„Jau gerą  dešimtmetį JT komitetas atkreipia Lietuvos dėmesį, kad reikia veiksmingiau prisidėti prie tarptautinėje bendruomenėje visuotinai pripažintinų ir saugotinų žmogaus prigimtinių teisių apsaugos, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Konvenciją pasirašiusios valstybės narės yra įpareigojamos numatyti adekvačias, atgrasančias ir proporcingas baudžiamąsias sankcijas už tarptautinės teisės draudžiamus tyčinius kankinimo veiksmus bei atskirai kriminalizuoti tokio pobūdžio  nusikaltimą“.

Tačiau tiek pagal Konvenciją, tiek pagal parengtas Baudžiamojo kodekso pataisas kankinimu negali būti laikomi skausmas bei kančios, kurie atsirado nepriklausomai nuo viešosios valdžios pareigūno ar kito oficialias pareigas einančio asmens sprendimų ir veiksmų ar neveikimo. Kartais skausmas, kentėjimas ir pažeminimas yra dažnai tiesiog neišvengiamas valstybei taikant tam tikras teisėtas valstybės prievartos priemones – bausmes, baudžiamojo poveikio priemones, procesines prievartos priemones, skirtingo pobūdžio nuobaudas įkalinimo įstaigose bei kitokio pobūdžio sankcijas.

JT komitetas visose savo ataskaitose Lietuvai nuosekliai pažymi, kad nacionalinė teisė neatitinka Konvencijos prieš kankinimą nuostatų ir nuolat įpareigoja Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose atskirai įtvirtinti Konvencijos prieš kankinimą reikalavimus atitinkančią kankinimo nusikaltimo sudėtį. Taip pat rekomenduojama, kad baudžiamuosiuose įstatymuose kriminalizuotinam kankinimo nusikaltimui neturėtų būti taikoma apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis.