Pataisos įstaigų sistemoje – parengta apsauga nuo koronaviruso užkrato

Data

2020 04 02

Įvertinimas
1
427_4d00814d0ae3063a71785963bfb3e261.png

Kaip Teisingumo ministeriją informavo Kalėjimų departamentas, bausmių vykdymo sistemos įstaigos yra įsigijusios ir apsirūpinusios apsaugos priemonėmis nuo koronaviruso užkrato. Darbuotojai pagal jų vykdomas funkcijas gauna individualias apsaugos priemones: medicinines kaukes, respiratorius, vienkartinius kombinezonus, galvos apdangalus, apsauginius akinius, veido skydelius, vienkartiniais antbačius, vienkartines pirštines, aprūpinami dezinfekcinėmis priemonėmis. 

Kovo mėnesį buvo įsigyta 102,3 tūkst. vienkartinių medicininių kaukių, 15,4 tūkst. medicininių respiratorių, beveik 700 veido apsaugos skydų, 2375 vienkartinių kombinezonų, 100,2 tūkst. vienkartinių ilgų antbačių, 220 tūkst. vienkartinių vinilinių pirštinių, 10,7 tūkst. litrų dezinfekcinio skysčio. 

Pagal poreikius ir toliau perkamos apsauginės priemonės, kuriomis bus aprūpintos visos pataisos įstaigos. 

Pataisos įstaigų sistemoje dirba per 3 tūkst. pareigūnų ir tarnautojų. 

Pataisos įstaigose karantinas paskelbtas nuo 2020 m. vasario 28 d. iki ekstremalios situacijos atšaukimo.

Laikantis karantino draudžiamas asmenų lankymasis, išskyrus susitikimus su gynėjais, maksimaliai apribotas nuteistųjų, kurie gyvena įstaigos viduje ir turi teisę išvykti be palydos ir be sargybos, judėjimas už įstaigos ribų, sustabdytos trumpalaikės išvykos į namus, nevyksta ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai. 

Naujai atvykę į įstaigas nuteistieji ir suimtieji, taip pat iš užsienio valstybių konvojuoti nuteistieji izoliuojami mažiausiai 14 dienų. 

Trims mėnesiams atidėtas arešto bausmių atlikimas. 

Darbuotojai ir laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys informuoti apie būtinybę laikytis asmens higienos, stebėti savo savijautą, apie jos pablogėjimą nedelsiant pranešti įstaigos darbuotojams arba tiesioginiam vadovui.

Laisvės atėmimo vietų įstaigose numatytos priemonės, jei nuteistieji ar sulaikytieji pajustų koronavirusui būdingus simptomus. 

Atšaukti visi kvalifikacijos tobulinimo, sporto, kultūriniai renginiai, susitikimai, pasitarimai ar kiti susibūrimai įstaigų viduje, jei tai nesusiję su neatidėliotinu įstaigos uždavinių atlikimu ar nėra skiri viruso (COVID-19) rizikai ir pasekmėms suvaldyti. 

Įsteigtas Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų centras, kuris renka informaciją apie prevencines priemones ir esamą situaciją, susijusią su viruso (COVID-19) prevencija, analizuoja galimas grėsmes ir koordinuoja reagavimo veiksmus.