Siūloma rengti atranką ir kandidatams į Aukščiausiojo Teismo teisėjus

Data

2019 11 06

Įvertinimas
2

Teisingumo ministerija, siekdama daugiau skaidrumo ir viešumo teismų sistemoje, siūlo rengti atrankas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pirmininko, skyrių pirmininkų ir teisėjų vietoms užimti. Tokioms Teismų įstatymo pataisoms šiandien pritarė Vyriausybė.

„Pretendentų į aukščiausią teisminę instituciją atrankoje turi būti taikomi tokie patys viešumo ir   skaidrumo principai, kaip skiriant kitus bendrosios kompetencijos ar specializuotų teismų pirmininkus, jų pavaduotojus, skyrių pirmininkus bei teisėjus, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.– Iš teisėjų ir visuomenės atstovų sudaryta komisija atrinktų geriausius kandidatus ir kartu stiprintų visuomenės pasitikėjimą teismais, jų veiklos kokybę“.

Šiuo metu tokios atrankos į LAT teisėjus nėra rengiamos, kandidatus į Aukščiausiojo Teismo teisėjus Prezidentui pateikia šio teismo pirmininkas. Kitų bendros kompetencijos ar administracinių teismų teisėjų, teismų pirmininkų, jų pavaduotojų  ar skyrių pirmininkų pareigoms užimti skelbiama atranka.

Teisėjų, teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų atranką vykdo Respublikos Prezidento sudaryta Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, kurią sudaro 7 nariai: 3 teisėjai ir 4 visuomenės atstovai.  

Pagal galiojantį teisinį reguliavimą LAT teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria ir atleidžia Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

LAT teisėjų korpusą sudaro  35 teisėjai.  

Siūloma, kad Teismų įstatymo pataisos įsigaliotų nuo 2020 m. sausio 1 d.