Teisingumo ministerija politines partijas kviečia teikti narių sąrašus

Data

2020 02 19

Įvertinimas
0
bylos1.jpg

Teisingumo ministerija primena, kad vadovaujantis Politinių partijų įstatymu visos politinės partijos kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir iki spalio 1 d. privalo pateikti savo partijos narių sąrašus. Partijos sąraše turi būti ne mažiau kaip 2000 narių.

Jeigu sąrašas iki nustatytos datos nepateikiamas, partija negali dalyvauti rinkimuose ir pretenduoti į asignavimus, skiriamus iš valstybės biudžeto. Du kartus iš eilės nepateikus partijos narių sąrašų, pradedama partijos likvidavimo procedūra.  

Iki šios dienos 16 partijų Teisingumo ministerijai pateikė savo narių sąrašus, tarp jų – ir kelios didžiosios Lietuvos partijos: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Darbo partija, partija Tvarka ir teisingumas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis bei Lietuvos socialdemokratų darbo partija.

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 27 partijos, iš jų veikiančių - 25, kitos partijos yra likviduojamos arba joms pradėta likvidavimo procedūra. 2019 m. spalio 1 d. duomenimis, politinėms partijoms priklausė beveik  111 tūkstančių asmenų.

Politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

Politinės partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pasirašęs sąrašą elektroniniu parašu, jį turi pateikti prisijungęs prie informacinės sistemos per portalą www.epaslaugos.lt. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu sutikrinami su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis. Taip pat patikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose.

Partijos narių sumažėjus daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, partija likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu ji pati per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti.

Išsamią informaciją apie Lietuvos politinėms partijoms priklausančių asmenų skaičių galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.