Teisingumo ministras E. Jankevičius: „Pranešėjų apsauga padeda atskleisti negeroves“

Data

2019 04 18

Įvertinimas
0
communication-contact-conversation-33999(1).jpg

Nuo šių metų pradžios įsigaliojęs Pranešėjų apsaugos įstatymas skatina pilietiškus žmones pranešti apie pastebėtas negeroves valstybės tarnyboje, aplaidaus finansų tvarkymo, neūkiškumo ir kitus atvejus. Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus teigimu, gana aktyviai naudojamasi galimybe prisidėti prie valstybės gyvenime vykstančių procesų skaidrinimo.

„Nors įstatymas numato apsaugos mechanizmą asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus įstaigoje, kurioje jie dirba, gauname pranešimų ir iš pavaldžių institucijų, – sako teisingumo ministras. – Toks pilietinio sąmoningumo suaktyvėjimas – kontrolė iš apačios – padeda stiprinti finansinę drausmę, skatina atidumą savo ir kitų darbe, paviešina piktnaudžiavimo tarnyba atvejus.“

Ministras pažymi, kad pastaruoju metu ministeriją pasiekusi informacija dar nesuteikė pagrindo svarstyti naujų atvejų dėl pranešėjų apsaugos ar skatinimo, nes skundus pirmiausiai turi įvertinti auditoriai, korupcijos prevencijos, kitų sričių specialistai. Pavyzdžiui, remdamasi gautu skundu, Teisingumo ministerija yra pradėjusi vienos iš finansavimo sričių auditą kilus įtarimų dėl finansinio aplaidumo.

Teisingumo ministerijoje veikia saugus vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas pranesk@tm.lt  ir išorinis pranešimų kanalas pasitikejimas@tm.lt, kuriuo informaciją galima pateikti ir anonimiškai.

Pranešėjų apsaugos įstatymas parengtas ir Teisingumo ministerijos iniciatyva siekiant, kad būtų sudarytos sąlygos pranešti apie viešojo intereso pažeidimus arba kylančias grėsmes ir kad tokie pažeidimai būtų atskleisti bei užtikrinta jų prevencija.

Apie negeroves kalėjimų sistemoje pranešusi Rasa Kazėnienė yra pirmoji, kuriai buvo suteiktas saugomo pranešėjo statusas. Tokį statusą turintį asmenį draudžiama atleisti iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas, daryti poveikį, jam suteikiama nemokama teisinė pagalba, esant poreikiui, užtikrinamas asmens konfidencialumas ir kt.