Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pirkimuose nustatyta pažeidimų

Data

2019 04 12

Įvertinimas
0
dokumentas1.jpg

Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus atliktas viešųjų pirkimų patikrinimas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje (VGTPT) atskleidė, kad ši institucija praėjusiais metais pirko paslaugas nesilaikydama teisės aktų reikalavimų.

„Pasitaikančios klaidos ir procedūrų nesilaikymas vykdant viešuosius pirkimus patvirtino Teisingumo ministerijos vadovybės nuostatą, kad artimiausioje ateityje būtina centralizuoti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atliekamus viešuosius pirkimus,“ – sako teisingumo viceministras Žydrūnas Plytnikas.

Kaip nurodoma Korupcijos prevencijos skyriaus tikrinimo ataskaitoje, VGTPT 2018 m. vykdė pirkimus baudžiamųjų bylų koordinatoriaus ir trijų koordinatoriaus padėjėjų paslaugoms pirkti. Šioms paslaugoms buvo išleista 42 tūkst. eurų.

Nors tiekėjai turėjo teikti analogiškas paslaugas (paslaugų kiekis ir veiklos panašios), dėl neaiškių priežasčių potencialiems tiekėjams panašiuose pirkimuose buvo keliami skirtingi patirties ir išsilavinimo kvalifikacijos reikalavimai, todėl buvo pažeistas skaidrumo principas.

Vieno pirkimo sąlygos (skelbiama apklausa) nebuvo paskelbtos viešai kaip numato Viešųjų pirkimų įstatymas. Pirkimų sąlygose ir sudarytose sutartyse buvo numatyta galimybė neribotai didinti perkamų paslaugų apimtis, sudarytos sąlygos pirkti ir sutartyje nenumatytas paslaugas.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad VGTPT, pirkdama tokias paslaugas, leido viešąjį pirkimą laimėjusiems asmenims neatlygintinai naudotis savo patalpomis, technika, jie buvo susaistyti pavaldumo santykiais su Tarnyboje dirbančiais darbuotojais, o tai atitinka darbo santykių sampratą.

Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius rekomendavo VGTPT numatyti kvalifikacinius reikalavimus paslaugų tiekėjams, įvertinti perkamų paslaugų poreikį bei atkreipė dėmesį, kad perkamos paslaugos neturi būti sutapatinamos su darbo santykių samprata, darbo sutartimis.

Primintina, kad nuo 2019 m. centralizuoti visi pirkimai Kalėjimų departamentui pavaldžiose įkalinimo įstaigose. Planuojama, kad ateityje visi Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešieji pirkimai irgi bus centralizuoti.