Vyriausybė patvirtino kandidatus į Europos prokurorus

Data

2019 04 17

Įvertinimas
0
cash-currency-euro-164529(1).jpg

Šiandien Vyriausybės posėdyje patvirtinti Lietuvos deleguojami kandidatai į Europos prokuroro pareigas – Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Karčinskas, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Tomas Krušna bei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Simonas Minkevičius.

Dar šiemet Europos Sąjungos Taryba atrinks vieną iš kandidatų ir paskirs jį Europos prokuroru nuo Lietuvos.

„Naujos Europos Sąjungos institucijos – Europos prokuratūros įsteigimas yra labai svarbus žingsnis stiprinant tarpvalstybinę kovą su sukčiavimu ir korupcija, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Diskusijos dėl  jos prasidėjo dar Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laiku – 2013 metais.  Lietuva visada nuosekliai palaikė idėją, kad būtina stiprinti ES kovą su finansiniais ir korupciniais nusikaltimai, plėtojant bendrą teisingumo erdvę. Nusikaltimų pėdsakai dažnai peržengia nacionalinių valstybių sienas, tačiau iki šiol nebuvo veiksmingo  mechanizmo, kaip vykdyti teisingumą tarptautiniu mastu. Šią misiją atliks nepriklausoma institucija – Europos prokuratūra, kuriai bus suteikta tarptautinė jurisdikcija“.

Sukčiavimas, korupcija, pinigų plovimas, tarpvalstybinis sukčiavimas PVM – tokius nusikaltimus tirs Europos prokuratūra. Iki šiol nacionalinės institucijos, tiriančios tarpvalstybinius didelio masto finansinius nusikaltimus tiriančios, praktiškai neturėjo priemonių veikti už savo šalies ribų. Net tokios ES įstaigos kaip Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ar Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) negali pradėti tyrimų ar baudžiamojo proceso valstybėse narėse. Pavyzdžiui, OLAF, turėdama administracinių tyrimų rezultatus, gali kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas, tačiau   jos sprendžia, ar iškelti baudžiamąją bylą.

ES institucijų skaičiavimais, valstybės narės dėl tarpvalstybinio sukčiavimo kiekvienais metais praranda ne mažiau kaip 500 milijonų eurų.  

Šiuo metu prie Europos prokuratūros yra nutarusios prisijungti 22 valstybės narės.  Europos prokuratūra tirs sukčiavimo atvejus, kai susijusi lėšų suma viršija 10 000 eurų, arba PVM sukčiavimą, jeigu žala viršija 10 milijonų eurų. Bendradarbiaudama su nacionalinėmis institucijomis, ji turės įgaliojimus tirti tokius nusikaltimus ir traukti už įtariamuosius baudžiamojon atsakomybėn visose šalyse narėse.

Europos prokuratūra bus įsikūrusi Liuksemburge.