Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai:
 
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: