Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai:

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: