Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai:

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: