Kiti tarnybiniai nusižengimai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 2018 01 17 d. buvo pripažinta, jog vienos iš probacijos įstaigų vadovas padarė tarnybinį nusižengimą dėl vidaus kontrolės sistemos jo vadovaujamoje įstaigoje nebuvimo. Jam buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-10