Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimas

Teisingumo ministerija rengia ir teikia išvadas Seimui dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms, nagrinėja religinių bendruomenių ir bendrijų, jų filialų ir atstovybių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia išvadas Juridinių asmenų registrui dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės.
 
Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407

Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų nuosavybės teisės į religinės paskirties nekilnojamąjį turtą registravimo tvarkos įstatymas

Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš juridinių asmenų registro, sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1R-275

Papildoma informacija

Religinių bendruomenių ir bendrijų kontaktiniai duomenys

Įregistruotų religinių organizacijų skaičiai 2008-2019 m.

VĮ Registrų centro prašymų ir pranešimų formos religinių bendruomenių duomenų teikimui

Tradicine nelaikomos religinės bendruomenės įstatų pavyzdys

Tradicinėmis nelaikomų religinių bendruomenių ir bendrijų JAR-1 formos pildymo pavyzdys, formų JART-T, JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, KD-1 pildymo pavyzdžiai

Religinių organizacijų dokumentų teikimo Teisingumo ministerijai atmintinės:

Teisingumo ministerijai teikiamų laisvos formos prašymų pavyzdžiai

Europos Žmogaus Teisių Teismo dokumentai:

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos religijos laisvės tema apžvalga

Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 9 straipsnio gidas: minties, sąžinės ir religijos laisvė

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-01