Jūrų transportas

Tyrimų vadovas tiria labai sunkias avarijas, kurios įvykio eksploatuojant laivą ir kurios:
• yra susijusios su Lietuvos vėliava plaukiojančiais laivais, nepriklausomai nuo avarijos vietos;
• yra įvykusios Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, jūros vidaus vandenyse ir Lietuvos Respublikos jūrų uostų akvatorijose, kurios yra jūros vidaus vandenų dalys, nepriklausomai nuo laivų vėliavos;
• yra susijusios su kitais svarbiais Lietuvos Respublikos interesais.

Įvykus sunkiai avarijai tyrimų vadovas atlieka preliminarų vertinimą ar atlikti saugos tyrimą.

Nesunkių avarijų ir incidentų atveju tyrimų vadovas sprendžia ar atlikti saugos tyrimą.

Tyrimų vadovas netiria avarijų ir incidentų, kurie susiję tik su:
• karo ir pakrančių apsaugos laivais, Lietuvos Respublikai priklausančiais arba jos valdomais laivais, kurie naudojami tik Vyriausybės nekomerciniais tikslais;
• vidaus vandenų laivais, jei avarija ar incidentas įvyko vidaus vandenyse;
• ne mechaniniu būdu varomais laivais, mediniais primityvios konstrukcijos laivais, tradiciniais laivais, pramoginiais laivais, mažaisiais laivas, kuriais nevykdoma prekyba, nebent juose būtų įgula ir jais yra ar gali būti plukdoma daugiau kaip 12 keleivių komerciniais tikslais;
• trumpesniais nei 15 metrų žvejybos laivais;
• pritvirtintomis jūrų gręžimo platformomis.

Pranešimas apie avariją ar incidentą

Lietuvos transproto saugos administracija, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir (arba) kiti asmenys arba subjektai, gavę informaciją apie avariją ar incidentą, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos apie tokį įvykį gavimo momento informuoti tyrimų vadovą tel. +370 686 74879 ar el. p. taits@tm.lt, taip pat perduoti visą gautą informaciją apie jūrų laivų avarijas ir incidentus ir kitą informaciją, kurios paprašys tyrimų vadovas, bei pateikti pranešimą apie avariją arba incidentą el. p. taits@tm.lt.

SR-2018-L-02 Įgyvendinama
Rekomenduojama Lietuvos transporto saugos administracijai parengti ir įgyvendinti planą, pagal kurį ji per nustatytą laikotarpį periodiškai patikrintų, ar su Lietuvos vėliava plaukiojančius įvažiuojamuosius laivus eksploatuojančios laivybos bendrovės tinkamai įgyvendina rizikos vertinimo reikalavimus krovos operacijoms atviruose įvažiuojamųjų laivų deniuose.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
 
SR-2018-L-01 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama AB „DFDS Seaways“ vidaus dokumentus – saugos ir sveikatos instrukciją Nr. 8L ir krovininių operacijų procedūrą Nr. 7.4.0 papildyti nuostatomis, įtvirtinančiomis papildomas saugos priemones atliekant konteinerių krovą įvažiuojamųjų laivų deniuose, ir įtraukti atvejus, kai krovą vykdo ne laivo įgula.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-14