Jūrų transportas

Laivo avarija – vienas ar keli įvykiai eksploatuojant laivą, sukėlę bet kurį iš šių padarinių: 1) žmogaus mirtį ar sunkų sužalojimą; 2) žmogaus dingimą iš laivo; 3) laivo žūtį, numanomą žūtį arba jo palikimą; 4) žalą laivui; 5) laivo užplaukimą ant seklumos, jo neveiksnumą arba susidūrimą; 6) jūrų infrastruktūros pažeidimus, dėl kurių galėjo kilti pavojus pažeidimus sukėlusiam ar kitam laivui arba asmenims; 7) didelę žalą aplinkai arba realią galimybę šiai žalai atsirasti dėl laivo ar laivų pažeidimų. Laivo avarija nelaikoma tyčinė veika ar neveikimas siekiant sukelti pavojų laivo saugai, asmeniui ar aplinkai.

Laivų avarijos klasifikuojamos į labai sunkias, sunkias ir nesunkias.

Labai sunki laivo avarija – laivo avarija, kai pražūsta laivas, žūsta žmogus arba padaroma didelė žala aplinkai.

Sunki laivo avarija – prie labai sunkių avarijų nepriskiriama laivo avarija, kurios metu įvyko gaisras, sprogimas, susidūrimas, laivas užplaukė ant seklumos, atsitrenkė į kitą objektą, patyrė apgadinimų dėl blogų oro sąlygų, patyrė korpuso pažeidimų dėl susidūrimo su ledais, atsirado laivo korpuso įtrūkimų ar numanomų laivo korpuso defektų ir panašiai ir dėl to atsirado bet kuris iš šių padarinių:
1) nebegalima naudotis pagrindiniais laivo varikliais, buvo labai apgadintos laivo patalpos, konstrukcijos, pavyzdžiui, korpuso povandeninė dalis pasidarė nesandari ir panašiai ir dėl to laivas prarado savo jūrines savybes ir nėra tinkamas plaukioti;
2) buvo užteršta aplinka (nepriklausomai nuo kiekio);
3) įvyko gedimas, dėl kurio laivą būtina vilkti arba jam reikalinga pagalba iš kranto.

Nesunki laivo avarija – laivo avarija, kuri neklasifikuojama kaip labai sunki arba kaip sunki avarija.

Laivo incidentas – laivo avarija nelaikomi vienas ar keli įvykiai eksploatuojant laivą, sukėlę arba nesiėmus taisomųjų veiksmų galėję sukelti pavojų laivo saugai, jame esantiems žmonėms ar bet kuriam kitam asmeniui arba aplinkai. Laivo incidentu nelaikoma tyčinė veika ar neveikimas siekiant sukelti pavojų laivo saugai, asmeniui ar aplinkai.

Laivų avarijas ir laivų incidentus tiria teisingumo ministro paskirtas jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimų vadovas (toliau – tyrimų vadovas).

Tyrimų vadovas tiria labai sunkias laivų avarijas, kurios:
• yra susijusios su Lietuvos vėliava plaukiojančiais laivais, nepriklausomai nuo avarijos vietos;
• yra įvykusios Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, jūros vidaus vandenyse ir Lietuvos Respublikos jūrų uostų akvatorijose, kurios yra jūros vidaus vandenų dalys, nepriklausomai nuo laivų vėliavos;
• yra susijusios su kitais svarbiais Lietuvos Respublikos interesais.

Įvykus sunkiai laivo avarijai tyrimų vadovas atlieka preliminarų vertinimą ar atlikti saugos tyrimą.

Nesunkios laivo avarijos ir laivo incidento atveju tyrimų vadovas sprendžia ar atlikti saugos tyrimą.

Tyrimų vadovas netiria laivų avarijų ir laivų incidentų, kurie susiję tik su:
• karo ir pakrančių apsaugos laivais, Lietuvos Respublikai priklausančiais arba jos valdomais laivais, kurie naudojami tik Vyriausybės nekomerciniais tikslais;
• vidaus vandenų laivais, jei avarija ar incidentas įvyko vidaus vandenyse;
• ne mechaniniu būdu varomais laivais, mediniais primityvios konstrukcijos laivais, tradiciniais laivais, pramoginiais laivais, mažaisiais laivas, kuriais nevykdoma prekyba, nebent juose būtų įgula ir jais yra ar gali būti plukdoma daugiau kaip 12 keleivių komerciniais tikslais;
• trumpesniais nei 15 metrų žvejybos laivais;
• pritvirtintomis jūrų gręžimo platformomis.

Pranešimas apie laivo avariją ar laivo incidentą
Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir (arba) kiti asmenys arba subjektai, gavę informaciją apie laivo avariją ar laivo incidentą, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos apie tokį įvykį gavimo momento informuoti tyrimų vadovą tel. +370 686 74879 ar el. p. taits@tm.lt, taip pat perduoti visą gautą informaciją apie laivo avariją ar laivo incidentą ir kitą informaciją, kurios paprašys tyrimų vadovas, bei pateikti pranešimą apie laivo avariją ar incidentą  el. p. taits@tm.lt.

Atsakomybė už nepranešimą apie laivo avariją ar laivo incidentą
Už nepranešimą nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie laivo avariją ar laivo incidentą Administracinių nusižengimų kodekso 401 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11