Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Teisingumo ministerija įgyvendina valstybės garantuojamos teisinės pagalbos politiką organizuoja ir atlieka valstybės garantuojamos teisinės pagalbos stebėseną.