Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas (taip pat vadinama alternatyviu ginčų sprendimu) yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartojimo ginčų sprendimas vartotojams yra nemokamas. Svarbu pažymėti, kad vartotojas, prieš kreipiantis dėl vartojimo ginčo sprendimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus.

Pagal šį įstatymą vartojimo ginčus ne teismo tvarka sprendžia šios institucijos:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos bankas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14