Vartotojų teisių apsaugos taryba

Vartotojų teisių apsaugos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, sudaroma siekiant užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos funkcijos:

1. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir kitoms vartotojų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo;

2. analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos;

3. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo;

4. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos organizavimo;

5. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos perspektyvų ir jos prioritetų nustatymo;

6. teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos strategijai įgyvendinti.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis

Posėdžiai:

2018 m.

Lapkričio 15 d. posėdis

DARBOTVARKĖ:

  1. Vartotojų asociacijų programų (projektų), kurioms buvo skirta finansinė parama 2018 m. įgyvendinimo tarpinių rezultatų pristatymas.
  2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos rengimas ir pasiūlymų pateikimas.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 m. strategijos 2018 m. įgyvendinimo pristatymas.

  1. Pasiūlymų dėl vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių 2019 m. aptarimas.
  2. Kiti klausimai.

Svarstyti klausimai

1.Vartotojų asociacijų programų (projektų), kurioms buvo skirta finansinė parama 2018 m. įgyvendinimo tarpinių rezultatų pristatymas.

NUTARTA: vartotojų asociacijos programų (projektų), kurioms buvo skirta finansinė parama 2018 m. galutinius rezultatus pristatyti kitame posėdyje.

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos plėtros programos (7-9 m.) rengimas ir pasiūlymų pateikimas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 m. strategijos 2018 m. įgyvendinimo pristatymas.

NUTARTA: iki 2018 m. lapkričio 30 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos nariams pateikti Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų.

3. Pasiūlymų dėl vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių 2019 m. aptarimas.

NUTARTA:

Prioritetine vartotojų teisių apsaugos priemonių programų kryptimi 2019 m. laikyti vartotojų asociacijų vaidmens didinimą ginant vartotojų interesus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-27