BREXIT

Svarbiausi pokyčiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos Teisingumo ministerijos veiklos srityse

Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo trečia dalis Teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose nustato Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo mechanizmą šioje srityje. 

Lietuvos Respublikos pareiškimai pagal šio susitarimo trečią dalį Teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą“.

Jungtinės Karalystės pranešimai (pareiškimai) pagal šio susitarimo trečią dalį Teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (anglų kalba) 

Informaciją dėl teisminio Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose yra skelbiama ir Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose interneto svetainėje.

Dokumentų formos

Susitarimo priedai dėl arešto orderio formos bei turto arešto ir konfiskavimo formos 

LAW-5 PRIEDAS. AREŠTO ORDERIS (LT)

LAW-5 PRIEDAS. AREŠTO ORDERIS (EN)

LAW-8 PRIEDAS. ĮŠALDYMAS IR KONFISKAVIMAS (LT)

LAW-8 PRIEDAS. ĮŠALDYMAS IR KONFISKAVIMAS (EN)

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose ir kiti susiję klausimai 

Informacija apie teisminio Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo civilinėse bylose ir kitų susijusių bendradarbiavimo sričių pokyčius yra pateikta Europos Komisijos pranešime suinteresuotiems subjektams „Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES civilinės teisenos ir tarptautinės privatinės teisės taisyklės“ .

Vartotojų teisių apsauga

Informacija, susijusi su pokyčiais vartotojų teisių apsaugos srityje, skelbiama Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje.

Duomenų apsauga

Informacija, susijusi su aktualiais asmens duomenų perdavimo ir gavimo iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pokyčiais, skelbiama Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

Europos Sąjungos prekių ženklų ir registruotų Bendrijos dizainų apsauga 

Informacija, susijusi su Europos Sąjungos prekių ženklų ir registruotų Bendrijos dizainų apsaugos pokyčiais, skelbiama Valstybinio patentų biuro interneto svetainėje.

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas (teisininkų profesinės kvalifikacijos pripažinimas)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos piliečiai teisininkai Jungtinėje Karalystėje pagal Europos Sąjungos – Jungtinės Karalystės susitarimą nuo 2021 m. sausio 1 d. gali teikti tik priskirtąsias teisines paslaugas, t.y. teisines paslaugas, susijusias su Lietuvos Respublikos ir viešąja tarptautine teise, išskyrus Europos Sąjungos teisę. Teisinės paslaugos neapima teisinio atstovavimo administracinėse įstaigose, teismuose, teisinių konsultacijų ir teisinio įgaliojimo, dokumentų sudarymo ir jų paliudijimo paslaugų, kurias teikia teisės specialistai, kuriems patikėtos viešosios teisingumo vykdymo pareigos, pvz., notarai, antstoliai (huissiers de justice) ar kiti valstybės tarnautojai ar teismo pareigūnai (officiers publics et ministériels), taip pat oficialiu vyriausybės aktu skiriamų antstolių paslaugų.  
Išimtis. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie yra įgiję profesinę kvalifikaciją ir profesinį vardą Jungtinėje Karalystėje, gali toliau vykdyti profesine veiklą, kaip ir iki 2021 m. sausio 1 d. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07