Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS KANCLERIO POTVARKIS DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖMS PIRMINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO, CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO TVARKYMO IR DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBĖS REGISTRAMS FUNKCIJOMS ATLIKTI 2020 METAIS, PASKIRSTYMO

Lėšos, skirtos savivaldybėms deleguotų funkcijų atlikimui (2019 m. gruodžio 31 d.  potvarkio Nr. 2R-10 priedas)

2019 m. lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Lėšos, skirtos savivaldybėms deleguotų funkcijų atlikimui (2018 m. gruodžio 21 d. potvarkio Nr. 2R-10 priedas)

2018 m. lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS KANCLERIO POTVARKIS DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖMS PIRMINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO, CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, GYVENTOJŲ REGISTRO TVARKYMO IR DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBĖS REGISTRAMS, GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITOS DUOMENŲ TVARKYMO FUNKCIJOMS ATLIKTI 2018 METAIS, PASKIRSTYMO

Lėšos, skirtos savivaldybėms deleguotų funkcijų atlikimui (2017 m. gruodžio 21 d. potvarkio Nr. 2R-18 priedas)

Teisingumo ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1R-189 "Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Teisingumo ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo".
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO įsakymas DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 13 D. ĮSAKYMO NR. 1R-189 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS TEISINGUMO MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS IR SAVIVALDYBIŲ ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO