BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


LESSED

Projektas „Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)“
(Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-02-001)
_____________________________________________

Santrauka
2010 m. sausio 29 d. Ministro Pirmininko tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)“. Tikimasi, kad projektas prisidės prie sklandesnio ES reikalų sistemos funkcionavimo ir Lietuvos ES politikos kokybės bei nuoseklumo užtikrinimo. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis. Įgyvendinimo trukmė – 32 mėnesiai.

 

Tikslas – didinti Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumą tarpžinybiniu ir instituciniu lygiais.

Uždaviniai
♦  užtikrinti sklandesnį ES reikalų sistemos funkcionavimą;

♦ užtikrinti efektyvesnį Lietuvos interesų atstovavimą ES ir geresnę ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo kokybę;

♦ sustiprinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus ir sudaryti sąlygas didinti viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumą.

 

Projekto tikslinės grupės 

♦ ES reikalų koordinavimo procese tiesiogiai dalyvauja Ministro Pirmininko tarnybos, Užsienio reikalų ministerijos ir Europos teisės departamento valstybės tarnautojai, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje darbuotojai;

♦ valstybės tarnautojai, atstovaujantys nacionaliniams interesams priimant ES sprendimus ir savo darbe naudojantys tyrimų ES darbotvarkės ir politikos bei ES teisės perkėlimo klausimais išvadomis ir rekomendacijomis;

♦ valstybės politikai, priimantys sprendimus strateginiais ES politikos ir kitais aktualiais ES darbotvarkės klausimais;

♦ Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (LINESIS) vartotojai;

♦ Lietuvos institucijų, ketinančių dalyvauti ES Dvynių programoje, valstybės tarnautojai;

♦ įvairios visuomenės grupės, besidominčios ES politika ir sprendimų priėmimu ES.

 

Pagrindinė veikla

♦ Tyrimai strateginiais ES politikos klausimais ir įvairiais ES darbotvarkės klausimais.

♦ Renginių įvairiais ES klausimais organizavimas ir dalyvavimas juose.

♦ Įgūdžių ES reikalų srityje gilinimas.

♦ ES reikalų komunikacijos sistemos stiprinimas.

♦ Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (LINESIS) plėtra.

♦ Aktyvi gerosios praktikos sklaida: Lietuvos dalyvavimas ES Dvynių programoje.

♦ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo  praktikos sklaida ir valstybės institucinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant šio teismo praktiką.

♦ ES teisės plėtros ir įgyvendinimo sistemos Lietuvos Respublikoje veiksmingumo stiprinimas.

♦ Efektyvaus Lietuvos atstovavimo ES institucijose užtikrinimas Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES Taryboje.

 

Numatoma pasiekti šiuos projekto rezultatus

♦ prisidėti formuojant su ES susijusius Lietuvos prioritetinius tikslus, padidinti Lietuvos ES politikos ir formuojamų interesų pagrįstumą (numatoma atlikti 33 tyrimus strateginiais ES politikos klausimais ir įvairiais ES darbotvarkės  klausimais);

♦ sustiprinti institucijų bendradarbiavimą (numatoma surengti 5 tarptautines konferencijas, 10 apskritojo stalo diskusijų ir 5 išvažiuojamuosius renginius įvairiais ES klausimais);

♦ sustiprinti Ministro Pirmininko tarnybos, Užsienio reikalų ministerijos ir Europos teisės departamento valstybės tarnautojų gebėjimus;

♦ optimizuoti ir išplėsti Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (LINESIS);

♦ sustiprinti ES reikalų komunikacijos sistemą – sudaryti geresnes sąlygas visuomenei informuoti ir įtraukti į ES politikos formavimą;

♦ sustiprinti gerosios Lietuvos praktikos perdavimo (per Lietuvos dalyvavimą ES Dvynių programoje) sistemą;

♦ įgyvendinti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos sklaidos sistemą;

♦ patobulinti ES teisės plėtros ir įgyvendinimo Lietuvoje sistemą;

♦ parengti Lietuvos pirmininkavimo ES taryboje 2013 m. programą.

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“.

 

Projekto partneriai

Užsienio reikalų ministerija

Europos teisės departamentas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-12