Gyvenimo aprašymas

Evelina Dobrovolska - teisingumo ministrė

Gimimo data 1988-08-16
Darbo patirtis
Nuo 2020 m. lapkričio 17 d.

Seimo narė

•    Audito komiteto narė
•    Peticijų komisijos narė
•    Laikinoji Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės narė
•    Parlamentinių ryšių su Honkongu (Kinijos Liaudies Respublika) grupės narė

 

 

2020 m. sausio 22 d. – 2020 m. lapkričio 13 d.

Tarybos narė
Vilniaus miesto savivaldybė

•    Peticijų komisijos pirmininkė
•    Savivaldos plėtojimo komiteto narė
•    Vilniaus romų integracijos į visuomenę darbo grupės pirmininkė
•    Vilniaus miesto savivaldybėje inicijuotas asmenų aptarnavimas raštu ir kitomis kalbomis
•    Inicijuota, parengta ir patvirtinta Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020-2023 programa

 

2019 – 2020 m. Darbo grupės Tautinių mažumų įstatymo projektui rengti vadovė
Tautinių mažumų departamentas prie LRV
 
•    Vadovavimas darbo grupei, rengusiai Tautinių mažumų įstatymo projektą
•    2020 m. liepos mėn. darbo grupė parengė įstatymo projektą, kurį perdavė Kultūros ministerijai

 
2020 m. E-mokymų medžiagos rengimas
Lietuvos policijos mokykla
 
•    E-mokymų medžiagos rengimas tema „Įžeidžiančių komentarų ir stereotipų vertinimas. Neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos statistika, latentiškumas ir problematika“, įgyvendinant projektą „Efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus 

 
2011 – 2020 m. lapkričio 1 d. Advokato padėjėja
•    Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas teismuose, valstybės institucijose. Procesinių dokumentų reng

 
2012 – 2020 m. lapkričio 1 d. Teisinės paslaugos
VšĮ Europos žmogaus teisių fondas
 
•    Teisinių paslaugų sutartys, teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant valstybinėse, tarptautinėse, Europos Sąjungos, teisėsaugos institucijose
•    Šėšėlinių ataskaitų rengimas apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, Fondo atstovavimas darbo grupėse rengiant teisės aktus

 
2010 – 2011 m.  Teisininkė
UAB „Skolų išieškojimo biuras“ 

•    Procesinių dokumentų rengimas, sutarčių derinimas

 
Išsilavinimas ir mokymasis  
2011 – 2013 m. Interneto ir technologijų teisė (nebaigtas teisės magistras)
Mykolo Romerio universitetas 

•    Dėstomi dalykai: informacijos saugumas ir apsauga, elektroninė komercija, teisės pažeidimai elektroninėje erdvėje ir kt.
•    Nerašytas ir negintas magistro darbas


 
2007 – 2011 m. Teisė ir penitencinė veikla (teisės bakalauras)
Mykolo Romerio universitetas 
Prezentacijos (mokymų vedimas)  
2012 m. rugsėjo 27 d. Paskaita Mykolo Romerio universiteto IV kurso viešojo administravimo studentams apie viešasias įstaigas ir jų teisinį reglamentavimą Lietuvoje
2014 m. kovo 15 d. Europos žmogaus teisių fondo organizuota paskaita apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje
2014 spalio 28 d. Europos žmogaus teisių fondo organizuota paskaita apie žmogaus teises tema „Tautinių mažumų padėtis Lietuvoje“
2014 m. gruodžio 10 d. Paskaita žmogaus teisių dienos proga „Žmogaus teisės Lietuvoje“, Mykolo Romerio universitetas
2015 m. kovo 18 d. Amnesty International, MRU Tarptautinių studentų asociacijos ir Europos žmogaus teisių fondo surengta konferencija „Europos savaitė prieš rasizmą“, prezentacijos tema „Is Lithuania a Tolerant Country?"
2016 m. kovo mėn. Lietuvos atsakingo verslo asaciacijos nariams skaitytas pranešimas tema „Žmogaus teisių (ŽT) apsauga versle: kas ir kodėl svarbu? Kaip verslas prisideda prie ŽT apsaugos. Problematika Lietuvoje ir didžiausi iššūkiai". Seminaro dalyviai supažindinti su teisiniu reglamentavimu, dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais diskriminacijos ir privataus gyvenimo apsaugos srityse ir kt.
2019 m gruodžio 10 d. „Translyčių asmenų patirtys Lietuvoje: nuo stigmos iki pripažinimo“, Nacionaliniame žmogaus teisių forume, kurį organizavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
2018 m. spalio 15 d.
Konferencijoje „Tautinių mažumų teisinis reglamentavimas – teorija ir praktika“ skaitytas pranešimas apie tautinių mažumų situaciją
 
Laimėtos bylos •    Dėl originalios asmenvardžių rašybos civilinės būklės įrašuose ir asmens tapatybės dokumentuose (Pauwels,Mickiewicz, Wardyn, Malgorzata, Jacquet ir kitos bylos. Laimėta virš 50 bylų, pvz. http://www.bns.lt/topic/1912/news/50015629/ )
•    Dėl lyties įrašų keitimo asmens tapatybės dokumentuose
•    Dėl himno išniekinimo
•    Dėl neapykantos kalbos (pvz. http://lt.efhr.eu/2016/11/04/vyriausybe-nelaikytina-socialiai-pazeidziama-grupenusprende-teismas/ ) ir kitosInicijuota, parengta ir patvirtinta Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020-2023 programa

 
Susitikimai  
2020 m. lapkričio 18 d. Susitikimas su Lenkijos Prezidentu Andrzej Duda
2020m rugpjūčio 25 d. Susitikimas su Lenkijos Europarlamentarė Anna Fotyga 
2019 m. rugsėjo 13 d. Susitikimas su Europos tautybių federalinės sąjungos atstovu 
2019m. birželio 21 d. Žmogaus teisių pietūs Švedijos ambasadoje Lietuvoje 
2019 m. gegužės 11 d. Susitikimas su su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų vertinimo misijos atstovais 
2018 m. birželio 6 d.
Susitikimas su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos vyriausiojo komisaro tautinių mažumų klausimais atstovais Iryna Ulasiuk ir Anton Petrenko Thomsen 
 
Garbės titulai ir apdovanojimai  
2019 m. Apdovanojimas už reikšmingą indėlį į Žmogaus teisių situacijos gerinimą Lietuvoje (Švedijos ambasada Lietuvoje, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba)
Kita informacija  
Kalbos Puikiai kalba lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis, moka rusų kalbą
Šeima Ištekėjusi, su vyru augina sūnų
Laisvalaikis                                                    Žaidžia šachmatais, žvejoja arba keliauja su visa šeima
                                                                                                                                                                                                                  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-17