Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną.

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

http://vdai.lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-02