Kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjus atranka

Kandidatais į ESTT teisėjus pretenduoja tapti šie asmenys (abėcėlės tvarka):

 1. JARUKAITIS Irmantas (gyvenimo aprašymas);
 2. MICHALAUSKAS Mažvydas (gyvenimo aprašymas).

Skelbiama kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka.  

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 253 straipsniu, Teisingumo Teismo teisėjai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai pasikonsultavus su SESV 255 straipsnyje numatytu komitetu. 

2024 m. spalio 6 d. baigsis trylikos teisėjų, įskaitant Lietuvos Respublikos pasiūlyto Teisingumo Teismo teisėjo, kadencija. Atsižvelgiant į šį Teisingumo Teismo sudėties dalinį pakeitimą, Lietuva turi pasiūlyti kandidatą Teisingumo Teismo teisėjo pozicijai užimti. Valstybių narių prašoma pasiūlymus dėl kandidatūrų laisvoms teisėjų vietoms užimti pateikti iki 2023 m. lapkričio 30 d. 

Lietuvos siūlomo kandidato atrankos procedūra vykdoma vadovaujantis Vyriausybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 106 patvirtintu Kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus ir generalinius advokatus bei Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Nacionalinė procedūra pradedama nuo pretendentų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko 2023 m. liepos 31 d. potvarkiu Nr. 150 sudaryta darbo grupė.  Darbo grupės sudėtis:

 1. Vytautas Mizaras – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (darbo grupės pirmininkas);
 2. Danguolė Bublienė – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė;
 3. Raimundas Jurka – advokatas, Advokatų tarybos narys;
 4. Erika Leonaitė – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovė;
 5. Egidija Tamošiūnienė – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja;
 6. Vigita Vėbraitė – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė, Lietuvos teisininkų draugijos narė;
 7. Skirgailė Žalimienė – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė.

Reikalavimai Teisingumo Teismo teisėjams, kuriuos turi atitikti pretendentai, dalyvaujantys atrankoje, yra nustatyti SESV 253 straipsnyje:


„Teisingumo Teismo teisėjai ir generaliniai advokatai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina atitinkamos jų šalies reikalavimus, keliamus aukščiausioms teisėjo pareigoms, arba yra pripažintos kompetencijos teisės specialistai; <...>.“

Šie reikalavimai detalizuoti SESV 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaitose. Vertinami pretendentų teisiniai gebėjimai, profesinė patirtis, gebėjimas atlikti ESTT teisėjo pareigas, kalbų įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje tarptautinėje aplinkoje, kurioje atstovaujama kelioms teisės sistemoms, nepriklausomumas, nešališkumas ir sąžiningumas, taip pat motyvacija.

Asmenys, norintys dalyvauti kandidatų į Teisingumo Teismo teisėjus atrankoje, iki nustatyto termino pabaigos turi pateikti Aprašo 25 ir 26 punktuose nurodytus dokumentus:

 • iki 2023 m. rugsėjo 29 d. (imtinai):
  – pasirašytą motyvacinį laišką;
  – viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
  – gyvenimo aprašymą anglų arba prancūzų kalba pagal SESV 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaitose nurodytą formą.
 • iki 2023 m. spalio 13 d. (imtinai) – galiojančias akredituotų asmenų išduotas prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu).

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiamas pretendentų į Teisingumo teismo teisėjus sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes ir pateikiant nuorodas į šių asmenų pateiktus gyvenimo aprašymus lietuvių kalba. Šie duomenys skelbiami, siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą. Duomenys skelbiami tol, kol Europos Tarybos institucijos patvirtina Lietuvos pateiktą kandidatą, arba iki naujos atrankos paskelbimo dienos.

Detalesnę informaciją galite rasti Apraše.

Dokumentai darbo grupei teikiami per Teisingumo ministeriją – tiesiogiai, registruotu laišku arba el. paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti +370 (611) 27 135. 

Atnaujinimo data: 2023-11-16