BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kiti konkursai ir atrankos

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Vilniaus miesto savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją;
 4. Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją;
 6. dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (‑uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją;
 7. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją;
 8. išsamų gyvenimo aprašymą;
 9. užpildytą nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas, kurios forma pateikiama Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir aukščiau nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2022 m. rugsėjo 25 d. įskaitytinai), įskaitant konkurso paskelbimo dieną (2022 m. rugsėjo 12 d.). Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos dokumentų kopijos. Kilus abejonių dėl 2–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, gali būti paprašyta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios pateikti šių dokumentų originalus. 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. 8 671 85678 arba 8 671 85188.

Skelbiama pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka.  

Remiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 22 straipsniu, teisėjus nuo kiekvienos valstybės, Konvencijos dalyvės, iš trijų kandidatų, kurių sąrašą pateikia atitinkama valstybė, renka Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Nacionalinė procedūra, per kurią bus sudarytas trijų kandidatų nuo Lietuvos Respublikos sąrašas, teikiamas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, pradedama nuo pretendentų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko 2022 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 66 sudaryta darbo grupė.  

Reikalavimai Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjams yra nustatyti Konvencijos 21 straipsnyje ir detalizuoti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1646 (2009).  

Atranka vykdoma pagal teisingumo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintą Pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).  

Atrankoje norintys dalyvauti asmenys turi pateikti paraišką:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas anglų ir (arba) prancūzų kalbomis pagal Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos patvirtintą standartinę formą:

Asmenys, ne vėliau kaip atrankos pokalbio dieną, taip turi pateikti vienos Europos Tarybos oficialios kalbos mokėjimą C1 lygiu ir kitos Europos Tarybos oficialios kalbos mokėjimą A2 lygiu patvirtinančias pažymas.  

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiamas asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti atrankoje, sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai ir pavardės, išdėstyti abėcėlės tvarka, ir pateikiami šių asmenų gyvenimo aprašymai, o atrankai pasibaigus – darbo grupės geriausiai įvertintų trijų pretendentų vardai ir pavardės, išdėstytos abėcėlės tvarka. Šie duomenys bus skelbiami, siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą. Duomenys skelbiami, iki Lietuvos Respublika Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai pateiks kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus sąrašą.

Detalesnę informaciją galite rasti Apraše bei Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklėse.

 

Dokumentai buvo priimami iki 2022 m. gegužės 5 d. imtinai elektroniniu paštu [email protected].


Savo kandidatūras į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo poziciją pateikė:

 1. BAKAVECKAS Audrius (gyvenimo aprašymas);
 2. BEINORAVIČIUS Darijus (gyvenimo aprašymas);
 3. JAKULEVIČIENĖ Lyra (gyvenimo aprašymas);
 4. RAČKAUSKAITĖ-BURNEIKIENĖ Aistė (gyvenimo aprašymas);
 5. SAGATYS Gediminas (gyvenimo aprašymas);
 6. ŽIOBIENĖ Edita (gyvenimo aprašymas).

 

Daugiausia atrankos komisijos balų surinkusių kandidatų sąrašas (abėcėlės tvarka):

 1. JAKULEVIČIENĖ Lyra; 
 2. RAČKAUSKAITĖ-BURNEIKIENĖ Aistė; 
 3. SAGATYS Gediminas.

 

Kontaktinis asmuo – Tarptautinio benradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupės vyresnioji patarėja Agnė Veršelytė, tel. +370 671 86479.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21