BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kiti konkursai ir atrankos

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Biržų rajono savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją;
 4. Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją;
 6. dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (‑uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją;
 7. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją;
 8. išsamų gyvenimo aprašymą;
 9. užpildytą nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas, kurios forma pateikiama Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir aukščiau nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai), įskaitant konkurso paskelbimo dieną (2023 m. rugsėjo 13 d.). Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos dokumentų kopijos. Kilus abejonių dėl 2–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, gali būti paprašyta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios pateikti šių dokumentų originalus. 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Jurbarko rajono savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją;
 4. Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją;
 6. dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (‑uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją;
 7. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją;
 8. išsamų gyvenimo aprašymą;
 9. užpildytą nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas, kurios forma pateikiama Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir aukščiau nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai), įskaitant konkurso paskelbimo dieną (2023 m. rugsėjo 13 d.). Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos dokumentų kopijos. Kilus abejonių dėl 2–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, gali būti paprašyta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios pateikti šių dokumentų originalus. 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Panevėžio miesto savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją;
 4. Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją;
 6. dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (‑uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją;
 7. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją;
 8. išsamų gyvenimo aprašymą;
 9. užpildytą nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas, kurios forma pateikiama Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir aukščiau nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai), įskaitant konkurso paskelbimo dieną (2023 m. rugsėjo 13 d.). Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos dokumentų kopijos. Kilus abejonių dėl 2–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, gali būti paprašyta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios pateikti šių dokumentų originalus.

Viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Šilalės rajono savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją;
 4. Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją;
 6. dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (‑uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją;
 7. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją;
 8. išsamų gyvenimo aprašymą;
 9. užpildytą nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas, kurios forma pateikiama Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir aukščiau nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai), įskaitant konkurso paskelbimo dieną (2023 m.rugsėjo 13 d.). Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos dokumentų kopijos. Kilus abejonių dėl 2–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, gali būti paprašyta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios pateikti šių dokumentų originalus.

Viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją;
 4. Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją;
 6. dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (‑uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją;
 7. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją;
 8. išsamų gyvenimo aprašymą;
 9. užpildytą nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas, kurios forma pateikiama Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir aukščiau nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai), įskaitant konkurso paskelbimo dieną (2023 m. rugsėjo 13 d.). Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos dokumentų kopijos. Kilus abejonių dėl 2–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, gali būti paprašyta ne vėliau kaip iki konkurso pradžios pateikti šių dokumentų originalus.

Viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-03