Kiti konkursai ir atrankos

TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS

Viešas konkursas, paskelbtas 2021 m. rugpjūčio 25 d., laisvoms kandidatų į notarus (asesorių) vietoms Lietuvos Respublikoje užimti

Teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą laisvoms kandidatų į notarus (asesorių) vietoms Lietuvos Respublikoje užimti (10 vietų).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, privalo atitikti Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktų reikalavimus.

Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-124 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (el. p. rastine@tm.lt):

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;

5. užpildytą pretendento anketą (Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatai nuostatų 1 priedas, anketą galite rasti Teisės aktų registre).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (prašymai dalyvauti konkurse ir dokumentai priimami nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d. iki 2021 m. rugsėjo 7 d.), adresu: Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius, el.p. rastine@tm.lt  Telefonai pasiteirauti (8 5) 266 2858, (8 5) 266 2952. 

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS pretendentams viešame konkurse į kandidatus į notarus (asesorius)


 

 

  • Lietuvos teismo ekspertizės centro vykdomos atrankos.
  • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija priima prašymus skirti Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritorinio padalinio (Panevėžio apygardos skyriaus) nariu. Detalesnę informaciją rasite čia.
  • Piliečiai kviečiami pretenduoti į Kelmės rajono savivaldybės rinkimų komisijų narius. Detalesnę informaciją rasite čia.
  • Piliečiai kviečiami pretenduoti į Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisijų narius. Detalesnę informaciją rasite čia.
  • Informuojame, kad Europos Komisija išplatino Europos Sąjungos valstybėms narėms kvietimą teikti asmenų, kurie būtų suinteresuoti tapti arbitrais ir (arba) Ekspertų kolegijos nariais sprendžiant ginčus pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, paraiškas. 

         Detalesnė informacija dėl paraiškų teikimo rasite šiame Užsienio reikalų ministerijos rašte.  Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-10