Kiti konkursai ir atrankos

Skelbiama pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka.  

Remiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 22 straipsniu, teisėjus nuo kiekvienos valstybės, Konvencijos dalyvės, iš trijų kandidatų, kurių sąrašą pateikia atitinkama valstybė, renka Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Nacionalinė procedūra, per kurią bus sudarytas trijų kandidatų nuo Lietuvos Respublikos sąrašas, teikiamas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, pradedama nuo pretendentų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko 2022 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 66 sudaryta darbo grupė.  

Reikalavimai Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjams yra nustatyti Konvencijos 21 straipsnyje ir detalizuoti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1646 (2009).  

Atranka vykdoma pagal teisingumo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintą Pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).  

Atrankoje norintys dalyvauti asmenys turi pateikti paraišką:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas anglų ir (arba) prancūzų kalbomis pagal Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos patvirtintą standartinę formą:

Asmenys, ne vėliau kaip atrankos pokalbio dieną, taip turi pateikti vienos Europos Tarybos oficialios kalbos mokėjimą C1 lygiu ir kitos Europos Tarybos oficialios kalbos mokėjimą A2 lygiu patvirtinančias pažymas.  

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiamas asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti atrankoje, sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai ir pavardės, išdėstyti abėcėlės tvarka, ir pateikiami šių asmenų gyvenimo aprašymai, o atrankai pasibaigus – darbo grupės geriausiai įvertintų trijų pretendentų vardai ir pavardės, išdėstytos abėcėlės tvarka. Šie duomenys bus skelbiami, siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą. Duomenys skelbiami, iki Lietuvos Respublika Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai pateiks kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus sąrašą.

Detalesnę informaciją galite rasti Apraše bei Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklėse.

 

Dokumentai buvo priimami iki 2022 m. gegužės 5 d. imtinai elektroniniu paštu [email protected].


Savo kandidatūras į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo poziciją pateikė:

 1. BAKAVECKAS Audrius (gyvenimo aprašymas);
 2. BEINORAVIČIUS Darijus (gyvenimo aprašymas);
 3. JAKULEVIČIENĖ Lyra (gyvenimo aprašymas);
 4. RAČKAUSKAITĖ-BURNEIKIENĖ Aistė (gyvenimo aprašymas);
 5. SAGATYS Gediminas (gyvenimo aprašymas);
 6. ŽIOBIENĖ Edita (gyvenimo aprašymas).

 

Daugiausia atrankos komisijos balų surinkusių kandidatų sąrašas (abėcėlės tvarka):

 1. JAKULEVIČIENĖ Lyra; 
 2. RAČKAUSKAITĖ-BURNEIKIENĖ Aistė; 
 3. SAGATYS Gediminas.

 

Kontaktinis asmuo – Tarptautinio benradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupės vyresnioji patarėja Agnė Veršelytė, tel. +370 671 86479.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21