Konkursas deleguoto nacionalinio eksperto Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) kanceliarijoje pareigoms užimti

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kviečia susidomėjusius ir reikalavimus atitinkančius pretendentus teikti prašymus dėl dalyvavimo atrankoje deleguoto nacionalinio eksperto Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) kanceliarijoje (Strasbūras, Prancūzija) pareigoms užimti.

Būsimo darbo pobūdis:

  • nagrinėti prima facie nepriimtinų peticijų bei peticijų, kurios gali būti nagrinėjamos bendrąja tvarka, medžiagą, rengti pareiškėjams atsakymus, vertinti peticijų atitiktį Teismo reglamento 47 taisyklei, identifikuoti aiškiai nepriimtinas peticijas, priskirtinas nagrinėti vieno teisėjo sudėties Teismui, taip pat nagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių prašymus pagal Teismo reglamento 39 taisyklę;
  • rengti Europos Žmogaus Teisių Teismo procesinių dokumentų, įskaitant nutarimų, sprendimų, komunikacijų projektus;
  • Europos Žmogaus Teisių Teismo teisininkų prašymu rengti bylų medžiagos vertimus į vieną iš oficialių Europos Tarybos kalbų (anglų arba prancūzų), taip pat rengti nacionalinės teisės ir teismų praktikos apžvalgas;
  • rengti atsakymus į pareiškėjų laiškus dėl peticijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos;
  • pristatyti Europos Žmogaus Teisių Teismo veiklą Teismo lankytojams.

Jūs turėtumėte:

  • turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis);
  • turėti ne mažiau kaip 3 m. teisinio darbo patirties;
  • išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo praktiką;
  • mokėti oficialią Europos Tarybos kalbą – anglų arba prancūzų – įgudusio vartotojo lygiu.

 

Delegavimo trukmė – 1 metai (su galimybe pratęsti iki 3 metų).

 

Galutinę kandidato atranką atliks EŽTT kanceliarija.

Išlaidas, susijusias su eksperto delegavimu į EŽTT, padengs Užsienio reikalų ministerija.

Atrankoje dalyvauti gali Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme numatyti asmenys.

 

 

Susidomėjote?

Kandidatuoti galite iki 2022 m. vasario 1 d. imtinai.

Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje: https://bit.ly/32JASYv

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-10