Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas (-a)

Ieškome kolegos į  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo (-os)  poziciją.

Norite darbuotis dinamiškame, augančiame, bendruomeniškame Centralizuoto vidaus audito skyriuje? Prisijunkite, Jūsų lauks ne tik įdomios ir prasmingos veiklos, bet ir nuostabūs kolegos.

Vedėjas (-a):

 • atlieka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje ir kitas teisės aktuose vidaus audito skyriaus vadovui numatytas funkcijas.

 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja vidaus auditų atlikimą ir audituojamų subjektų konsultavimą.

 • organizuoja ir koordinuoja poauditinės veiklos (pažangos stebėsenos) vykdymą.

 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais audito vykdytojais, siekiant išvengti darbų dubliavimo.

 • prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę.

 • planuoja skyriaus veiklą, sudaro skyriaus veiklos planus, juos teikia tvirtinti teisingumo ministrui.

 • įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 • vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Iš Jūsų tikimės:

 • aukštojo universitetinio arba jam prilyginto ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimo; 

 • ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties audito arba vidaus audito srityse;

 • šių kompetencijų išmanymo: vertės visuomenei kūrimo, organizuotumo, patikimumo ir atsakingumo, analizės ir pagrindimo, komunikacijos, strateginio požiūrio, veiklos valdymo, lyderystės, kontrolės ir priežiūros proceso valdymo, vidaus audito ir  teisės išmanymo.


Susidomėjote?
Kandidatuoti galite iki 2022 m. sausio 13 d. imtinai.


Daugiau informacijos rasite ir kandidatuoti galite šioje nuorodoje

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30