>
2024-01-25

2024 metais tęsiamas 20 mln. Eur vertės projektas „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) kartu su Europos Komisija 2024 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). Šis projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę.

Praėjusiais metais daugiau kaip 35 000 Europos MVĮ pasinaudojo MVĮ fondo projekto kompensacijomis skirtomis prekių ženklų, dizaino, išradimų, Bendrijos augalų veislių registracijai ar susigrąžino dalį patirtų išlaidų už išankstinės intelektinės nuosavybės diagnostikos paslaugą – IP Scan. Apibendrinę 2023 metais pateiktų prašymų skaičių galime pasidžiaugti vis augančiu Lietuvos verslo atstovų aktyvumu (2023 metais net 1119 Lietuvos įmonių pateikė prašymus čekiams gauti). Daugumoje šių MVĮ dirbo mažiau nei 10 darbuotojų ir daugelis jų pirmą kartą registravo intelektinės nuosavybės teises. Jei esate MVĮ, kviečiame nuo 2024 m. sausio 22 dienos teikti paraiškas kompensacijai gauti ir susigrąžinti iki 6 630 Eur:

  • 90% intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos;
  • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą nacionaliniu ir ES lygiu;
  • 50% už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos;
  • 75% nacionalinio patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz.: paraiškos padavimo, paieškos ir ekspertizės, patento išdavimo ir paskelbimo mokesčių) sumos;
  • 75% Europos patento paraiškos padavimo ir Europos patentų tarnybos teikiamos išradimo paieškos paslaugos mokesčių sumos;
  • 50%  Europos patento paraiškos parengimo ir padavimo teisinės išlaidos;
  • 75% Bendrijos augalų veislės elektroniniu būdu teikiamos paraiškos mokesčiui bei ekspertizei.

MVI+projektas_kompensuojamos+veiklos.jpg

Plačiau apie projektą skaitykite Valstybinio patentų biuro interneto svetainėje ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos interneto svetainėje.


KVIEČIAME Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ!

Norinčius sužinoti daugiau apie šį projektą, kviečiame registruotis į 2024 m. vasario 6 d. 11.00-11.45 val. (Lietuvos laiku) ESINT organizuojamą 2024 m. MVĮ fondo projekto pristatymą.

Nuotolinio seminaro dalyviams bus pristatyta kokią naudą jūsų MVĮ gali suteikti MVĮ fondo projektas. Taip pat sužinosite apie paramą, kurią galima gauti intelektinės nuosavybės teisių apsaugai bei kaip teikti paraiškas ir prašyti dalinės kompensacijos už prekių ženklų, dizainų, išradimų ir augalų veislių registraciją ir IP Scan paslaugą.

Seminaras vyks anglų kalba. Būtina išankstinė registracija.
 

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimų, kviečiame kreiptis tiesiogiai į ESINT el. paštu [email protected] arba į Valstybinį patentų biurą el.paštu [email protected], telefonu +370 5 278 02 97, ar registruotis nuotolinei konsultacijai internetu https://intelektine.lt/konsultacijos.