>
2023-12-13

A. Ručinskas: pastarąjį dešimtmetį Lietuva pasiekė didelę pažangą stiprindama kovos su korupcija teisinę ir politinę sistemą

10-ojoje Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją šalių narių konferencijos sesijoje (JAV) pasisakydamas vyriausybinės delegacijos vadovas, Teisingumo ministerijos kancleris Augustas Ručinskas akcentavo, kad tarptautinio vertinimo ir nacionalinių teisinių sistemų sąveika yra itin svarbi tarptautinės kovos su korupcija veiksmingumui ir nacionalinių teisingumo sistemų stiprinimui užtikrinti. 

Konvencijos šalių konferencijos sesijos metu daugiausia dėmesio skiriama Konvencijos įgyvendinimo peržiūros, turto susigrąžinimo, tarptautinio bendradarbiavimo, prevencijos ir techninės pagalbos klausimams. 10-ojoje konferencijos sesijoje, be kita ko, bus svarstoma Atlantos deklaracija bei kitos Konvencijos šalių parengtos rezoliucijos.

Augustas Ručinskas konferencijos metu akcentavo, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuva pasiekė didelę pažangą stiprindama kovos su korupcija teisinę ir politinę sistemą. Pažymėjo, kad Lietuva remia ir gerbia tarptautinės bendruomenės pastangas kovoti su korupcija, nes tik glaudžiai bendradarbiaudami tarp valstybių galime veiksmingiau stiprinti teisingumą.

„Tarptautinio vertinimo ir nacionalinių teisinių sistemų sąveika yra labai svarbi, nes būtent tarptautinis kovos su korupcija ir teisingumo stiprinimo priemonių vertinimas prisideda prie nuolatinio kiekvienos šalies teisinės sistemos tobulinimo. Tarptautiniais vertinimais ne tik patvirtinamos šalies pastangos, bet ir suteikiamas grįžtamasis ryšys, atskleidžiantis tobulintinas kryptis“, – pabrėžė A. Ručinskas. 

Teisingumo ministerijos kancleris įvertino Ukrainos pastangas ir pažangą įgyvendinant reformas demokratijos ir Europos integracijos link, paragino Lietuvą bei kitas šalis remti Ukrainos pastangas  stiprinti teisinės valstybės pamatus. 

Konferencijos 10-ojoje sesijoje taip pat dalyvauja Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Strateginės analizės skyriaus viršininkė Margarita Dobrynina, Specialiųjų tyrimų tarnybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viršininkas Darius Mickevičius ir Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vyresnioji patarėja Ilona Tamelė.

10-oji Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją valstybių narių konferencijos sesija vyksta gruodžio 11–15 d. Atlantoje (Jungtinėse Amerikos Valstijose).

Konvencijos šalių konferencija yra pagrindinis Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją politikos formavimo organas, padedantis įgyvendinti Konvenciją ir stiprinti valstybių bendradarbiavimą siekiant Konvencijos tikslų, taip pat teikiantis politines gaires Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biurui, kad šis galėtų plėtoti ir įgyvendinti kovos su korupcija veiklą.

Generalinės Asamblėjos 2003 m. priimta Jungtinių Tautų Konvencija prieš korupciją yra teisiškai privaloma visuotinė kovos su korupcija priemonė, vienijanti 190 valstybių narių.