2022-12-12

Apdovanoti labiausiai žmogaus teisių srityje 2022 metais nusipelnę teisingumo srityje veikiančių įstaigų atstovai

Šiandien teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska iškilmingoje ceremonijoje apdovanojo 13 teisingumo srityje veikiančių įstaigų atstovų, 2022 metais labiausiai prisidėjusių ginant, stiprinant ir puoselėjant žmogaus teises. Teisingumo ministerijos inicijuoti apdovanojimai „Už nuopelnus žmogaus teisių srityje – 2022” yra skirti Tarptautinės žmogaus teisių dienos paminėjimui. 

Pasak teisingumo ministrės, ši, jau antrus metus organizuojama iniciatyva, skirta atskleisti teisingumo srityje dirbančių žmonių indėlį ginant, stiprinant ir puoselėjant žmogaus teises, paskatinti gerosios patirties sklaidą, didinti visuomenės žinomumą ir pagarbą žmogaus teisių srityje nusipelniusiems asmenims. 

„Šiandien yra ypatinga diena, kai galime pagerbti ir parodyti deramą dėmesį tiems žmonėms, kurių kasdieniai darbai ir yra skirti tarnauti žmogui ir įtvirtinti teisės viršenybės principą, taip stiprinant pagarbą žmogaus teisėms. Šie metai yra pažymėti žiauria agresija Ukrainoje, tad teisinė pagalba Ukrainai ir jos žmonėms – yra vienas svarbiausių šiandienos prioritetų. Šiandien turime galimybę pagerbti teisininkus, nenuilstamai dirbančius šioje srityje. Visi apdovanotieji yra ne tik žmogaus teisių puoselėjimo ir pilietiškumo šaukliai, bet ir žmogaus teises gerbiančios valstybės kūrėjai“, – sveikinimo kalboje akcentavo E. Dobrowolska.

Šiandien apdovanojimo sulaukė advokatė Miglė Petkevičienė – už aktyvią veiklą ginant žmogaus teises, kuris yra dažna duomenų apsaugos mokymų, konferencijų ir seminarų lektorė, straipsnių aktualiais asmens duomenų apsaugos klausimais autorė tiek populiariojoje žiniasklaidoje, tiek teisės leidiniuose. 

Taip pat apdovanota notarė Rasa Vidžienė už aptarnaujamų asmenų teisėtų interesų apsaugą, jų teisę gauti kvalifikuotą teisinę notaro konsultaciją ir tinkamą notarinio veiksmo atlikimą, pagalbą ir pagarbą žmogaus teisėms.

Už nenutrūkstamai organizuojamą paramą Ukrainai apdovanojimo sulaukė antstolis Arminas Naujokaitis.

Pagerbta ir mediatorė, Lietuvos mediatorių rūmų pirmininkė Odeta Intė už svarų indėlį formuojant, plėtojant ir aktyviai dalyvaujant mediacijos sistemos tobulinime, už tarptautinio bendradarbiavimo mediacijos srityje skatinimą ir tarptautinių ryšių plėtojimą, ginant, stiprinant ir puoselėjant žmogaus teises, o ypač vaikų teises.

Už pastaraisiais metais savo veikla demonstruojamą asmeninę, profesinę ir socialinę lyderystę žmogaus teisių gynybos srityje, be kita ko, inicijuojant, argumentuotai palaikant ir skleidžiant idėjas dėl dviejų specialių tarptautinių tribunolų – Specialaus tarptautinio tribunolo agresijai prieš Ukrainą ir Specialaus tarptautinio tribunolo nusikaltimams žmoniškumui prieš Baltarusijos žmones – steigimo, už nuopelnus stiprinant ir ginant žmogaus teises nacionaliniu ir supranacionaliniu lygmeniu apdovanojamas VDU Teisės fakulteto dekanas, konstitucinės ir tarptautinės teisės profesorius, Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) narys, nepriklausomas ekspertas, Teisės ir demokratijos centro įkūrėjas ir vadovas, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjas prof. dr. Dainius Žalimas. 

Aktyviai prisidėjęs ir prisidedantis prie darbo ir socialinės apsaugos, lygių galimybių įstatymų, o taip pat valstybės tarnybos įstatymų tobulinimo, teikiantis mokslines išvadas LR Seimo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir kitų teismų bei institucijų prašymais dėl aktualių šių teisės aktų ir teismų praktikos išaiškinimų apdovanotas nuolatinis Lietuvos ir Europos teisėjų seminarų nediskriminavimo ir socialinių teisių temomis lektorius, Europos Komisijos Ekspertų vyrų ir moterų lygiateisiškumo darbo santykių srityje tinklo narys, Europos Komisijos Europos darbo teisės tinklo narys ir nacionalinis ekspertas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros prof. dr. Tomas Davulis.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresnioji patarėja Ramunė Ražinskienė apdovanota už dedamas milžiniškas pastangas rūpinantis jautriausiais vartotojais – vaikais, kad į jų rankas nepatektų nesaugūs žaislai.

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus specialistė Rasa Erstikytė-Petrauskė apdovanojimo sulaukė už viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose pasisakymus žmogaus teisių klausimais bei dalyvavimą žmogaus teisių užtikrinimą skatinančiose veiklose.

Apdovanotas ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėjas Egidijus Verenis už nuopelnus žmogaus teisių srityje, siekį imtis naujų iniciatyvų, duomenų apsaugos kultūros puoselėjimą bei  prisidėjimą prie strategiškai svarbių šios srities veiklų.

Už svarų indėlį plėtojant ekspertinę praktiką, leidžiančią sparčiau ir tiksliau užtikrinti žmogaus teises,  žmogiškąją atjautą, pagalbą ir nuoširdų rūpestį žmonėmis pagerbta Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė Rita Juknevičienė. 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus patarėja Raimonda Čižauskaitė apdovanota ne tik už iniciatyvumą žmogaus teisių srityje, bet ir už indėlį kuriant Resocializacijos Koncepciją, bausmių vykdymo sistemos įkalinimo įstaigų 2030 m. strategiją bei svariai prisidėjus prie laisvės atėmimo įstaigose pradėjusių veikti Nuteistųjų kolektyvų tarybų iniciatyvos.

Otilijai Klimaitienei – Lietuvos ir Europos patentinei patikėtinei, Lietuvos patentinių patikėtinių instituto valdybos narei, aktyviai intelektinės nuosavybės bendruomenės narei – apdovanojimas skirtas už intelektinės nuosavybės kūrėjų konsultavimą intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, taip pat už pagalbą tiek Lietuvos, tiek užsienio kūrėjams įteisinant intelektinės nuosavybės teises, registruojant pramoninės nuosavybės objektus, atstovaujančiai intelektinės nuosavybės savininkus teismuose, skaitančiai pranešimus Lietuvos ir užsienio seminaruose, vedančiai mokymus apie Europos patentus ir prekių ženklus. 

Taip pat LR teisingumo ministrės sprendimu už svarų indėlį ginant ir puoselėjant žmogaus teises apdovanota Teisingumo ministerijos Teisinio atstovavimo grupė ir jos vadovas Ričard Dizkovič. 

Renginį papuošė operos solistės Jomantės Šležaitės-Paukštės ir džiazo pianisto, kompozitoriaus, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo katedros vedėjo prof. Artūro Anusausko atliekami kūriniai.