>
2024-01-30

Artėja terminas, norintiems įregistruoti politinę partiją ir dalyvauti 2024 m. Seimo rinkimuose

Norintieji užregistruoti politinę partiją, kuri galėtų dalyvauti 2024 m. Seimo rinkimuose, turi suskubti pateikti dokumentus. Atsižvelgiant į registracijos terminus, Teisingumo ministerija rekomenduoja tai padaryti iki kovo mėn. pradžios.  

Politinių organizacijų įstatyme numatyta, kad Seimo rinkimuose gali dalyvauti tik politinės partijos. Politinė partija turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau negu likus 180 dienų iki rinkimų dienos, todėl politinės partijos, ketinančios dalyvauti rinkimuose, privalo būti įregistruotos iki balandžio 16 d.  

Politinių partijų steigimo dokumentai ir steigėjų sąrašai iki kovo mėn. pradžios turi būti pateikti Teisingumo ministerijai, kuri per 30 dienų turi patvirtinti duomenų ir dokumentų tikrumą ir surašyti išvadą dėl politinės partijos registravimo Juridinių asmenų registrui.

Teisingumo ministerijai išvadas dėl dokumentų ir duomenų patvirtinimo bei kitus dokumentus pateikus VĮ Registrų centrui, politinė partija Juridinių asmenų registre bus įregistruota per 3 darbo dienas. Politinė partija privalo būti užregistruota politinės kampanijos dalyve ir Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

Daugiau informacijos apie politinių partijų steigimą ir registravimą galima rasti čia.