2023-10-25

Didinamas atlygis advokatams, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui didinti užmokesčio bazinį dydį advokatams, kurie teikia antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Nuo sausio 1 d. jis didės nuo 20 iki 25 eurų. Su šiuo įkainio pokyčiu ministerija inicijuoja ir papildomą paskatą advokatams už atvejus, reikalaujančius specialiųjų žinių. Šiais atvejais užmokesčio bazinis dydis didės dvigubai – iki 50 eurų. 

„Dažniausiai žmogui valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prireikia nutikus neplanuotoms situacijoms, kuomet ištinka krizė, ar yra pažeidžiamos jo teisės. Dėl to valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės kartelė nuolat turi būti aukšta,  o advokatai – pasiruošę. Tam užtikrinti kitąmet atsiras specializuoti advokatai, t. y. tie, kurie bus pabaigę  mokymus ir įgiję žinių darbui su ypatingais atvejais, tokiais kaip neapykantos nusikaltimai ar seksualiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius. Juos baigusiems advokatams valandinis užmokestis didės dvigubai tais atvejais, kuomet pagalbai suteikti prireiks įgytų specialiųjų žinių“, – teigia E. Dobrowolska.  

Ministrės įsakymu teisingumo ministerija yra patvirtinusi 2024 m. specialiųjų mokymų planą. Pirmieji mokymai bus skirti papildomoms praktinėms žinioms ir gebėjimams bylose, kuriose yra atstovaujami nepilnamečiai nukentėjusieji.   

Pasak E. Dobrowolskos, advokatų mokymai pradedami nuo jautriausios teisinių procesų dalyvių grupės, t. y., kai atstovaujama nukentėjusiems nepilnamečiams. Teisiniai procesai, susiję su nukentėjusiais vaikais, yra itin jautrūs, todėl šiems vaikams atstovaujantys advokatai turi būti įgiję ne tik teisinių žinių ir patirties, bet ir specialių gebėjimų, kurie leistų veiksmingai apginti nepilnamečių interesus. 

Į ateinančių metų specialiųjų mokymų planą taip pat įtraukti mokymai advokatams, atstovaujantiems kitoms pažeidžiamoms asmenų grupėms. Tarp jų – nukentėjusiems bylose dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamumo, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje, neapykantos nusikalstamų veikų, ir advokatams, teisinę pagalbą teikiantiems asmenims, kuriuos siekiama priverstinai gydyti ar apriboti jų veiksnumą.  

Lietuvos Respublikos Seimas šių metų viduryje priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymą. Jame numatytos sisteminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės gerinimo priemonės, įskaitant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių advokatų specializaciją ir didesnį užmokestį specifinėse bylose. 

Mokymus įgyvendins Lietuvos advokatūra, kuri yra sukaupusi daug patirties tokių mokymų organizavimo srityje ir galės užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Specialiųjų mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas praktinėms užduotims, pvz., modeliuojamų situacijų inscenizacijoms ar simuliacijoms. 

Planuojama, kad mokymuose dalyvaus daugiau nei 100 advokatų, teikiančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.  

Vyriausybės priimtu nutarimu taip pat nustatytas advokato užmokesčio bazinio dydžio didėjimas nuo 20 iki 25 eurų ir už teikiamas mediacijos paslaugas.