>
2021-01-29

E. Dobrovolska: Lietuva sieks nusikaltimo aukų apsaugos stiprinimo, intelektinės nuosavybės pažeidimų užkardymo bei skaitmenizacijos plėtros

ES teisingumo ministrų susitikime E. Dobrovolska pabrėžė, jog ES šalys narės turi optimaliai užtikrinti pažeidžiamų suaugusių asmenų interesų apsaugą civilinės teisės srityje, didelį dėmesį skirti kovai su neteisėtais veiksmais intelektinės nuosavybės srityje, taip pat – skaitmenizacjos procesams.

„Siekiant efektyvios suaugusiųjų asmenų apsaugos, Lietuva pasisako už harmonizuotas taisykles visoms ES šalims narėms. Jos galėtų numatyti užsienio šalių teismų sprendimų pripažinimo atsisakymą ir apimti priemones, kurios užtikrintų glaudesnį ir efektyvesnį nacionalinių institucijų bendradarbiavimą. Neprieštarautume ir iniciatyvai jungtis prie Hagos Konvencijos dėl tarptautinės suaugusiųjų apsaugos – taip dar efektyviau ginant pažeidžiamus nukentėjusius asmenis”, – teigia E. Dobrovolska. 

Pasak ministrės, nuo nusikaltimų nukentėjusiems pažeidžiamiems asmenims būtina užtikrinti teisę į gynėją, kuris specializuotųsi teisinės pagalbos būtent tokioms nusikaltimų aukoms teikime, informacijos apie baudžiamąją bylą tinkamą pateikimą, psichologo ar lydinčio asmens dalyvavimą ir kitas svarbias priemones, būtinas ikiteisminio tyrimo procesinių veiksmų metu.

Prioritetiniu teisingumo srities darbotvarkės klausimu E. Dobrovolska įvardino ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. 

„Turim ieškoti skubių sprendimų užkertant kelią neteisėtiems veiksmams intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, ypatingai apribojant organizuoto nusikalstamumo įtaką. Klastojimo mastai ir pavojus itin išryškėjo Covid-19 pandemijos laiku. Stebimas padidėjęs dezinfomacijos ir melagienų srautas, todėl šalims narėms reikalingos bendros taisyklės, numatančios tokių nusikaltimų apibrėžimą bei sankcijas“, – pabrėžė E. Dobrovolska.

Ministrės teigimu, labai svarbus visuomenės švietimo, tinkamo komunikavimo visuomenės informavimo priemonėse, socialinių tinklų atsakomybės ir pilietinių iniciatyvų skatinimo aspektai, be to – internetinių platformų elgesio kodeksų diegimas. 

E. Dobrovolska ES ministrams pristatė ir Lietuvoje pasiteisinusią nacionalinę iniciatyvą „Demaskuok“, kurios pagalba kovai su melagienomis telkiami visuomenės, žiniasklaidos ir valstybės atstovai. Tai itin pažangus, dirbtinio intelekto pagalba veikiantis technologinis įrankis, padedantis atpažinti melagingas naujienas ir užkirsti kelią jų plitimui.

Susitikime taip pat dalintasi įžvalgomis apie skaitmenizacijos procesų svarbą teisingumo srityje. Pasak ministrės, Lietuva ir toliau plės teismų bei kitų institucijų veiklą nuotolinėmis priemonėmis, gerins interneto prieigą, nepamirštant nei vienos visuomenės grupės. 

Anot ministrės, Lietuva palaiko Europos Komisijos siekį šių metų pabaigoje pateikti pasiūlymą skaitmeninės tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo pertvarkos įgyvendinimui, atidžiai seka diskusijas dėl būsimo dirbtinio intelekto panaudojimo reglamentavimo. Taip pat yra pasirengusi konstruktyviai diskusijai dėl IT sistemų, palengvinančių teismų veiklą ES lygmeniu, steigimo bei naudojimo.

Teismų ir teisėsaugos institucijų veiklos virtualioje erdvėje svarbą ministrė dar gruodžio mėnesį aptarė ir su ES Komisijos teisingumo komisaru Didier Reynders.

Neformalus ES teisingumo ministrų susitikimas organizuotas nuotoliniu būdu.