>
2023-09-15

E. Dobrowolska: kiekvienos šalies indėlis steigiant specialųjį tribunolą yra strategiškai svarbus

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska susitikusi su Airijos Teisingumo departamento viceministru James Browne daugiausiai dėmesio skyrė specialaus tarptautinio baudžiamojo tribunolo agresijos nusikaltimui tirti, Airijos pasirengimo prisijungti prie Europos prokuratūros veiklos, kovos su smurtu artimoje aplinkoje ir neapykantos nusikaltimais klausimams.  

„Karinės agresijos Ukrainoje akivaizdoje, Lietuvos lyderystė ieškant teisinių mechanizmų rusijos visapusiškai atsakomybei užtikrinti duoda rezultatų: pirmieji arešto orderiai jau išduoti, tačiau mūsų šalis ir toliau aktyviai dalyvauja visuose tarptautiniuose formatuose šiuo klausimu, ypač daug dėmesio skirdama specialaus tarptautinio tribunolo įsteigimo klausimui“, – susitikime sakė E. Dobrowolska.

Ministrė teigė, kad šiandien svarbu diskutuoti apie teismo sprendimų už akių priėmimą, nes tarptautinė teisė tokią galimybę numato. Ji akcentavo valstybių palaikymo ir veiksmų konsolidavimo svarbą užtikrinant tarptautinį teisingumą.

Susitikime pabrėžta, kad specialusis tribunolas turėtų tapti teisėtu ir autoritetingu teisingumo mechanizmu, galinčiu efektyviai atlikti savo darbą – patraukti atsakomybėn rusijos politinės ir karinės vadovybės atstovus už agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą, todėl svarbus kiekvienos šalies indėlis jį steigiant.

Airijai rengiantis prisijungti prie Europos prokuratūros (EPPO) veiklos, pristatyta Lietuvos patirtis šioje srityje, Airijos įdirbis parengiant tam reikalingą įstatyminę bazę, priimant nacionalinės teisės aktus.

E. Dobrowolska susitikime akcentavo, kad nors Europos prokuratūra veiklą vykdo tik kelerius metus, tačiau jau akivaizdus šios institucijos indėlis apsaugant ES finansinius interesus, tiriant tarpvalstybinius nusikaltimus, ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, susijusius su sukčiavimu, korupcija, pinigų plovimu.

Ministrės teigimu, Lietuva aktyviai remia iniciatyvą išplėsti Europos prokuratūros kompetenciją tirti Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimus, nes tai būtų svarbus žingsnis veiksmingiau įgyvendinti sankcijas ir kovoti su jų apėjimu karinės agresijos Ukrainoje kontekste. 

Prie 2021 m. birželį veiklą pradėjusios EPPO šiuo metu yra prisijungusios 22 valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija.

Susitikimo metu aptarta šalių patirtis ir glaudesnio bendradarbiavimo priemonės užtikrinant veiksmingesnę žmogaus teisių apsaugą, kovojant su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir neapykantos nusikaltimais.

„Neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai daro poveikį ne tik atskiroms nusikaltimų aukoms ir jų bendruomenėms, sukeldami nesaugumo jausmą ir apribodami pagrindines teises bei laisves, bet ir visai visuomenei, griaudama pamatines visuomenės vertybes“, – teigė Ewelina Dobrowolska.

Ministrė pabrėžė, kad Lietuvos baudžiamoji teisė numato griežtą atsakomybę už neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus, draudžia bet kokią diskriminaciją. Lietuva vis daugiau dėmesio skiria šių nusikalstamų veikų išaiškinimui, prevencinėms priemonėms, žmogaus teisių standartų plėtrai ir integraciją skatinančiai politikai. 

Aptartas šalių bendradarbiavimas, aktyvus Europos Sąjungos valstybių narių įsitraukimas ir lyderystė, kurių dėka, bendradarbiaujant su lygybės institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais, pasiekta reikšminga pažanga šioje srityje. 

Taip pat diskutuota pasirengimo pirmininkavimo ES Tarybai klausimais. Airija ES Tarybai pirmininkaus 2026 m. liepos – gruodžio mėn., Lietuva – 2027 m. sausio – birželio mėn.