>
2024-01-26

E. Dobrowolska: tarptautinės bendrijos vardu įsteigtas tribunolas turi būti ne tik esminis ES, bet ir viso pasaulio šalių prioritetas

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska šiandien dalyvauja neformalioje ES Teisingumo ministrų taryboje, kurios metu vyksta diskusijos apie politinius bei procedūrinius sprendimus rusijos vykdomos karinės agresijos Ukrainoje kontekste. Taip pat susitikime daug dėmesio skiriama mažų laisvės atėmimo vietų įstaigų plėtrai visoje Europoje, efektyvesnio teisminio bendradarbiavimo vykdant bausmes, veiksmingos nuteistųjų resocializacijos klausimams.

Dvišalio susitikimo su Lenkijos delegacija metu daugiausia dėmesio skirta teisinės pagalbos priemonių užtikrinimui karinės agresijos prieš Ukrainą kontekste.

Pasak ministrės, jau beveik 2 metus tebesitęsiantys karinės agresijos veiksmai Ukrainoje dar labiau suvienijo mūsų šalis visokeriopos pagalbos teikimui, todėl šiandien labiau nei bet kada turime imtis aktyvių veiksmų telkiant tarptautinę bendruomenę užtikrinti kaltųjų baudžiamąją atsakomybę. 

„Vienas svarbiausių žingsnių – užtikrinti bausmės už įvykdytus tarptautinius nusikaltimus neišvengiamumą ir užkirsti kelią nebaudžiamumui. Savalaikis rusijos vadovų baudžiamosios atsakomybės užtikrinimas už įvykdytą agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą turi būti ne tik esminis ES, bet ir viso pasaulio šalių prioritetas. Tarptautinės bendrijos vardu įsteigtas tribunolas galėtų pasmerkti rusijos imperialistinę ideologiją ir priimti apkaltinamuosius nuosprendžius tiesiogiai už agresiją prieš Ukrainą atsakingiems dabartiniams rusijos vadovams“, – akcentavo E. Dobrowolska.

Taip pat aptarti šalių bendradarbiavimo jungtinėje tyrimų grupėje aspektai, vieningas požiūris dėl A. Lukašenkos režimo tarptautinės teisės pažeidimų.

ES ministrai plačiai diskutavo dėl mažų laisvės atėmimo vietų įstaigų plėtros Europos Sąjungoje. 

Pasak E. Dobrowolskos, svarbu paskatinti ES šalis nares steigti mažų bausmių atlikimo įstaigų bendradarbiavimo tinklą, nes tai prisidėtų ir prie glaudesnio teisminio bendradarbiavimo šioje srityje. Valstybės narės užtikrinimas kitai valstybei narei, jog perduodamas nuteistasis atliks bausmę mažoje bausmės atlikimo įstaigoje, galėtų pagreitinti teismų sprendimų įgyvendinimą bei nuteistųjų perdavimo procedūras.  

ES ministrai diskutavo dėl galimybės parengti konkrečias metodines rekomendacijas ar gaires dėl mažų bausmių atlikimo įstaigų standartų, apimančių infrastruktūros, veiklos vykdymo ir žmogiškųjų išteklių aspektus. 

Be to, renginio metu aptarti kovos su prekyba narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu teisiniai aspektai.

ES Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba vyksta Briuselyje (Belgija).