>
2023-11-10

E. Dobrowolska: tiek teisingumas Ukrainai, tiek žmogaus teisių apsauga yra bendri Lietuvos ir Europos Tarybos prioritetai

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska susitikime su Europos Tarybos generaline sekretore Marija Pejčinović Burić daugiausia dėmesio skyrė pažangai, kurią pasiekė Lietuva, įgyvendinant Europos Tarybos institucijų rekomendacijas.  

Taip pat E. Dobrowolska pabrėžė Europos Tarybos lyderystę bei svarbą siekiant užtikrinti teisingumą rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste. Europos Tarybos generalinė sekretorė atkreipė dėmesį į sėkmingas Lietuvos pastangas įgyvendinant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimus, tačiau priminė apie Lietuvos dar neįgyvendintą EŽTT sprendimą byloje L prieš Lietuvą. 

Susitikime E. Dobrowolska atkreipė dėmesį į tai, kad praėjus beveik dviem metams nuo karo Ukrainoje pradžios, vis dar diskutuojame dėl teisinio kelio tribunolui už įvykdytą agresijos nusikaltimą įsteigti. Tačiau pabrėžė, kad žalos registro įsteigimas Europos Tarybos rėmuose yra pirmas, bet labai svarbus žingsnis siekiant, kad teisingumą pajustų kiekvienas, nukentėjęs nuo rusijos agresijos. Regioninių organizacijų, įskaitant Europos Tarybą, tęstinė lyderystė telkiant valstybių paramą ateities tribunolui bei instituciniam žalos kompensavimo mechanizmui leistų pajudėti ir dar didesniais žingsniais, nes vis dar neturime efektyvių sprendimų įšaldytų rusijos valstybės lėšų konfiskavimui. Kompensacinis fondas be agresorės valstybės lėšų yra sunkiai įsivaizduojamas. 

Susitikimo metu buvo aptartos ir rusijos pašalinimo iš Europos Tarybos teisinės pasekmės. Taip pat diskutuota dėl būdų, leidžiančių kelti rusijos valstybės tarptautinės atsakomybės klausimus už tebevykdomus masinius ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje kituose tarptautiniuose formatuose, remiantis Europos Tarybos rėmuose sudarytomis konvencijomis.   

Pasak ministrės E. Dobrowolskos, Lietuva ėmėsi lyderystės konsoliduojant valstybių palaikymą svarbiuose teisiniuose procesuose. Šiuo metu vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų – telkti šalis imtis visų nacionalinių ir tarptautinių teisinių sprendimų, kad teisingumas būtų vykdomas kuo skubiau, o drąsūs sprendimai nebūtų vilkinami.