2024-04-03

E. Dobrowolska: Turime užtikrinti proporcingas bausmes už karo nusikaltimus

Vyriausybė pritarė trečiajam Teisingumo ministerijos inicijuotam Baudžiamojo kodekso (BK) pakeitimų paketui. Juo siūloma peržiūrėti kodeksą, sistemiškai įvertinant baudžiamosios atsakomybės taikymą ir bausmių proporcingumą. 

Teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos teigimu, nuosekliai analizuojant baudžiamąjį įstatymą, galima pastebėti atvejų, kai baudžiamoji atsakomybė nėra proporcinga padaromų nusikalstamų veikų pavojingumui. Tai išryškėja ir vertinant Lietuvoje galiojančias bausmes už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus. 

„Vienas tokių atvejų yra BK 99 straipsnyje įtvirtintas genocido nusikaltimas. Jo sankcija numato laisvės atėmimą nuo 5-erių iki 20-ies metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Genocidas pripažįstamas vienu iš pavojingiausių nusikaltimų visame BK, tačiau lyginant jo sankciją su kvalifikuotu nužudymu, už kurio įvykdymą numatytas laisvės atėmimas nuo 8-erių iki 20-ies metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos, galima daryti išvadą, kad pastarasis nusikaltimas pripažįstamas pavojingesniu. Tokios nuostatos nedera tarpusavyje ir nėra teisingos, tad turime užtikrinti proporcingas bausmes už karo nusikaltimus Lietuvoje“, – teigia E. Dobrowolska. 

Įvertinus smurtinių ir seksualinių nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą bei sukeliamas pasekmes asmeniui, Teisingumo ministerija siūlo šių nusikaltimų kategorijose sistemiškai atsisakyti piniginės baudos bausmės. Vyriausybė pritarė, jog tokia piniginė sankcija tinkamai neįgyvendina bausmės tikslų ir yra per švelni bausti už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

Taip pat pritarta siūlymui griežtinti bausmes už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, smurtinius nusikaltimus, seksualinį asmenų išnaudojimą bei neteisėtą disponavimą neteisėtomis medžiagomis (branduoliniu, cheminiu ar biologiniu ginklu). 

Atskirose nusikaltimų kategorijose siūloma griežtinti minimalią laisvės atėmimo bausmės ribą. Ši riba griežtės įvykdžius nusikaltimą prieš vaikus, seksualinį, smurtinį ar teroristinį nusikaltimą. 

Iš apysunkių nusikaltimų sankcijų šalinama švelniausia bausmė – viešieji darbai. Vyriausybė pritarė, jog tai per švelni bausmė apysunkių nusikaltimų kategorijai. Kartu apysunkių nusikaltimų sankcijos papildomos kitomis alternatyviomis bausmėmis – bauda ar laisvės apribojimu. Siūloma švelninti laisvės atėmimo bausmės viršutinę ribą už neatsargius sunkius sveikatos sutrikdymus ir neatsargius gyvybės atėmimus, dokumentų ir antspaudų klastojimą, netikros el. priemonės gaminimą ar klastojimą ir kt.  

BK pakeitimus Teisingumo ministerija inicijuoja remdamasi Baudžiamojo kodekso normų sistemine analize, bausmių vykdymo sistemos statistiniais duomenimis bei baudžiamosios teisės mokslininkų įžvalgomis. 2023 m. balandį Seimas pritarė pirmajam baudžiamojo kodekso pataisų paketui, o rugsėjį ėmėsi svarstyti antrąjį pasiūlymų paketą. Pakeitimais siekiama proporcingo baudžiamosios atsakomybės taikymo.