>
2023-09-15

ES Bendrojo Teismo teisėjo pareigas pradės eiti Saulius Lukas Kalėda

Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) teisėjo pareigas pradės eiti Saulius Lukas Kalėda. 

Saulius Lukas Kalėda nuo 2017 m. ėjo Europos Komisijos Teisės tarnybos nario pareigas.

S. L. Kalėda Krokuvos Jogailos universitete yra įgijęs Teisės mokslų daktaro laipsnį, Bonos universitete – Europos studijų magistro laipsnį, Vilniaus universiteto Teisės fakultete – baigęs vienpakopes teisės studijas.

S. L. Kalėda prisieks rugsėjo 27 d. 

ESBT sudaro du teisėjai iš kiekvienos valstybės narės. 

ESBT nagrinėja fizinių ar juridinių asmenų pareikštus ieškinius dėl ES institucijų teisės aktų, valstybių narių ieškinius ES Komisijai ir Tarybai, ieškinius dėl ES institucijų tarnautojų padarytos žalos atlyginimo, taip pat nagrinėja ieškinius intelektinės nuosavybės srityje ir pan.