>
2024-01-24

ET Parlamentinėje Asamblėjoje EŽTT teisėju nuo Lietuvos Respublikos išrinktas Gediminas Sagatys

2023 metų balandį paskelbus atranką į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjo pareigas, kurį siūlo Lietuvos Respublika, ir Lietuvai pateikus 3 kandidatų sąrašą, Europos Tarybos (ET) Parlamentinėje Asamblėjoje EŽTT teisėju nuo Lietuvos Respublikos išrinktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Gediminas Sagatys.

Remiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, teisėjus nuo kiekvienos valstybės renka ET Parlamentinė Asamblėja dalyvaujančių narių balsų dauguma iš trijų kandidatų sąrašo, kurį pateikia atitinkama valstybė.  

Gediminas Sagatys EŽTT teisėjo pareigose pakeis kadenciją baigiantį teisėją Egidijų Kūrį. EŽTT teisėjai renkami devyneriems metams. Šioms pareigoms jie negali būti išrinkti pakartotinai.

EŽTT teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančius kandidatus Lietuvoje, visų pirma, atrenka Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė. Kandidatų sąrašas teikiamas Ministrui Pirmininkui, kuris, įvertinęs kandidatūras, Vyriausybei teikia motyvuotą siūlymą dėl 3 kandidatų į EŽTT teisėjus. Kandidatus į EŽTT teisėjus Vyriausybė teikia gavusi Prezidento pritarimą ir pasikonsultavusi su Seimu.

Lietuvos pateiktą 3 kandidatų sąrašą tuomet vertina ET Ministrų Komiteto rezoliucija įsteigta patariamoji ekspertų kolegija. Prieš balsavimą ET Parlamentinėje Asamblėjoje Lietuvos pasiūlyti kandidatai taip pat buvo įvertinti ir Parlamentinės Asamblėjos Teisėjų atrankos komitete.

Teisingumo ministerija primena, kad EŽTT teisėjų atrankoje dalyvaujantys asmenys turi atitikti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje nustatytus reikalavimus EŽTT teisėjams, be kita ko, būti aukštos moralės ir turėti kvalifikaciją, kurios reikia aukštoms teisminėms pareigoms užimti, arba būti pripažintos kompetencijos teisininkai.