Europos Komisija paskelbė Naująją vartotojų darbotvarkę

Data

2020 11 18

Įvertinimas
0
8.png

Europos Komisija paskelbė Naująją vartotojų darbotvarkę, skirtą įgalinti Europos vartotojus aktyviai prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos. Darbotvarkėje taip pat nagrinėjama, kaip padidinti vartotojų apsaugą COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir po jos.

Naujojoje vartotojų darbotvarkėje pateikta 2020–2025 m. Europos Sąjungos vartotojų politikos vizija. Darbotvarkėje nustatytos pagrindinės prioritetinės sritys ir veiksmai, kurių kartu su valstybėmis narėmis Europos ir nacionaliniu lygmeniu reikėtų imtis per ateinančius 5 metus.

Žalioji pertvarka. Siekiama užtikrinti, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie produktų tvarumą ir būtų kovojama su tokia praktika kaip ekologinis manipuliavimas ir ankstyvas produktų nusidėvėjimas.

Skaitmeninė transformacija. Siekiama kovoti su tokia internetinės prekybos praktika, kurią taikant nepaisoma vartotojų teisės rinktis remiantis informacija, piktnaudžiaujama vartotojų elgsenos tendencijų žinojimu arba iškreipiami vartotojų sprendimų priėmimo procesai (pavyzdžiui, neskaidrūs modeliai ir paslėpta reklama). Taip pat numatoma peržiūrėti direktyvą, susijusią su gaminių sauga, bus peržiūrėtos direktyvos dėl vartojimo kreditų ir prekybos finansinėmis paslaugomis.

Veiksmingas vartotojų teisių užtikrinimas. Komisija padės valstybėms narėms laiku įgyvendinti vartotojų teisių aktus ir užtikrinti jų vykdymą, be kita ko, pasitelkdama Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklą (angl. Consumer Protection Cooperation network). Numatoma įdiegti naujoviškų e. priemonių rinkinį, siekiant sustiprinti nacionalinių institucijų gebėjimus kovoti su neteisėta internetinės prekybos praktika ir nustatyti nesaugius produktus.

Specifiniai tam tikrų vartotojų grupių poreikiai. Tam tikros vartotojų grupės, pavyzdžiui, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės arba neįgalieji, tam tikrose situacijose gali būti ypač pažeidžiamos ir joms ketinama numatyti specialias apsaugos priemones.

Tarptautinis bendradarbiavimas. 2021 m. Komisija kartu su Kinija numato parengti veiksmų planą, kuriuo bus siekiama padidinti internetu parduodamų produktų saugą. Be to, Komisija nuo 2021 m. sieks teikti reglamentavimo, techninę ir gebėjimų stiprinimo paramą regionams, su kuriais ES palaiko partnerystės ryšius.

Išsamiau apie Naująją vartotojų darbotvarkę skaitykite Europos Komisijos pranešime spaudai.