>
2024-02-20

Europos Tarybos misija vertino Lietuvos progresą įgyvendinant EŽTT sprendimus

2024 m. vasario 19-20 d. Lietuvoje lankėsi Europos Tarybos Žmogaus teisių ir teisinės valstybės generalinio direktorato Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo departamento misija, vadovaujama šio departamento vadovės Clare Ovey. Vizito tikslas – įvertinti Lietuvos pažangą ir kylančius iššūkius bei jų priežastis, įgyvendinant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimus. 

Vizito metu, misija susitiko su įvairių Lietuvos valdžios institucijų atstovais. Su misijos delegacija susitikusi teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska aptarė EŽTT sprendimus, kurių įgyvendinimui Lietuvai yra taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra bei pabrėžė Lietuvos įsipareigojimą įgyvendinti EŽTT sprendimus.

„Dar visai neseniai Vyriausybė kreipėsi į LR Konstitucinį teismą prašydama įvertinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai. Tai buvo svarbus žingsnis toliau siekiant įgyvendinti EŽTT spendimą, kuriuo Lietuva turi užtikrinti saviraiškos laisvę visiems. EŽTT sprendimų įgyvendinimas yra ne tik vienas iš XVIII Vyriausybės programos įsipareigojimų, bet ir galimybė padėti pamatą pilnaverčiam žmogaus teisių užtikrinimui Lietuvoje“,– po susitikimo teigė teisingumo ministrė.

EŽTT sprendimų vykdymo departamentas atlieka sprendimų įgyvendinimo ir valstybių rengiamų veiksmų planų monitoringą, atlieka teisinę situacijos analizę, padeda ir pataria Europos Tarybos Ministrų Komitetui, kuris pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją atlieka EŽTT sprendimų vykdymo politinę kontrolę.

Misijos atstovai pažymėjo Lietuvos institucijų reikšmingą pažangą įgyvendinant EŽTT sprendimus įvairiose srityse, dalyje atvejų Lietuvai pavyks visiškai užbaigti EŽTT sprendimų įgyvendinimo procesą. Teigiami pokyčiai pažymėti taip pat bausmių vykdymo srityje. Ekspertai itin palankiai įvertino Teisingumo ministerijos inicijuotą bausmių sistemos pertvarką, pusiaukelės namų plėtrą ir kalinimo įstaigų modernizavimą.

Susitikimų su Lietuvos institucijų atstovais metu taip pat buvo aptarti iššūkiai, su kuriais susiduriama įgyvendinant EŽTT sprendimus. Kai kuriais atvejais, siekiant pažangos, Lietuvos institucijos turės atnaujinti vykdymo planus ir nusimatyti papildomas priemones. 

Paskutinį kartą Europos Tarybos Žmogaus teisių ir teisinės valstybės generalinio direktorato Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo departamento misija Lietuvoje lankėsi 2018 m.