2024-04-18

G. Grigaitė-Daugirdė: Lietuva turi įrankį, neleisiantį apeiti rusijai įvestų ES sankcijų įgyvendinimo

Apie naujai atvertas galimybes nustatyti ir viešinti ryšių su priešiškomis valstybėmis turinčius asmenis, patikimą įrankį, leidžiantį nustatyti juridinių asmenų tikruosius savininkus – jų naudos gavėjus, užtikrinti skaidrumą ir saugumą Lietuvos verslo sektoriuje plačiai diskutuojama šios dienos renginyje „Tikrųjų savininkų registro Lietuvoje veiklos iššūkiai ir perspektyvos“. 

Diskusijoje dalijamasi įžvalgomis apie Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos Naudos gavėjų posistemio – JANGIS – teikiamas galimybes ir ateities perspektyvas.

JANGIS yra palyginti nauja sistema, leidžianti identifikuoti potencialias rizikas ir padedanti užkirsti kelią neteisėtoms finansinėms operacijoms, suteikianti galimybę peržiūrėti tikruosius juridinių asmenų savininkus ir jų ryšius su įmonėmis, prisidedanti prie teisingesnės verslo aplinkos kūrimo bei skaidrumo iniciatyvų plėtros. 

Renginio dalyvius sveikinusi teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė akcentavo, kad  Naudos gavėjų posistemio – JANGIS svarba – neabejotina. Integruota į susijusių nacionalinių registrų sąveikos sistemą ir leidžianti automatizuotai užtikrinti teikiamų duomenų aktualumą bei patikimumą, ši sistema yra viena moderniausių ES. 

Tokį mechanizmą, kurį Lietuva jau užtikrinusi, turi ne visos ES šalys – šiandien JANGIS kaupiami visų teisinių formų juridinių asmenų bei kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų duomenys apie visuose juridinio asmens struktūros lygiuose esančius visus naudos gavėjus. Tikslinant ir unifikuojant ES teisinį reguliavimą, Lietuvai nereikės atlikti didelių pokyčių, nes JANGIS atitinka europinius lūkesčius ir naudos gavėjų registrams keliamus tikslus.

„Šis įrankis ypač naudingas siekiant užtikrinti tinkamą rusijai ir baltarusijai Europos Sąjungos įvestų ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą. Valstybės institucijos, juridiniai asmenys ir Lietuvos piliečiai turi galimybę patikrinti juridinio asmens naudos gavėjus, o tokių duomenų prieinamumas leidžia užtikrinti, kad Lietuva netaptų vieta sankcijoms apeiti ar jų išvengti“, – teigė viceministrė. 

Nuo 2022 m. rugpjūčio pradėjus veikti JANGIS, duomenis pateikė daugiau nei 88 proc. šios sistemos vartotojų. 

Renginio organizatoriai – Teisingumo ministerija kartu su Registrų centru.