>
2022-07-18

G. Grigaitė-Daugirdė: turime siekti, kad nuostata – agresorius moka, taptų realybe

Teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė Teisingumo lyderių forume (Rygoje) diskusijose, ką Europos lyderiai galėtų padaryti, kad ne tik būtų sustabdyta karinė agresija Ukrainoje, bet ir šalis atstatyta, akcentavo teisinių mechanizmų paieškos svarbą.

G. Grigaitės-Daugirdės teigimu, daugiau nei 4 mėnesius tebesitęsiantys karinės agresijos veiksmai Ukrainoje reikalauja neatidėliotinų tarptautinės bendruomenės sprendimų ir vieningų iniciatyvų, kad  už karo nusikaltimus atsakingi asmenys sulauktų baudžiamosios atsakomybės. 

„Tik bendros šalių pastangos ir nenutrūkstanti parama Ukrainai gali padėti sugrąžinti taiką, teisingumą ir saugumą Europoje. Tarptautinės teisės sprendimai egzistuoja ir jie gali būti veiksmingi, jei valstybės, politikai, sprendimų priėmėjai jais vadovausis. Negalime pavargti keldami klausimus, ar karo nusikaltimų sąvoka 21-ame amžiuje atitinka šio laikmečio realybę ir ieškodami Europos Sąjungos ribojimo priemonėmis įšaldyto turto konfiskavimo bei jo panaudojimo Ukrainos atstatymui galimybių“, – renginyje akcentavo teisingumo viceministrė. 

Pasak G. Grigaitės-Daugirdės, šiandien būtina ne tik diskutuoti, bet ir inicijuoti tokių teisinių mechanizmų paiešką, kad Europos Sąjungos sankcijų pagalba įšaldyti Rusijos centrinio banko aktyvai bei kitas Rusijos ir Baltarusijos asmenų ir subjektų įšaldytas turtas galėtų būti panaudotas Ukrainos atkūrimui ir atstatymui, užtikrinant, kad nuostata – agresorius moka, taptų realybe. 

Renginio metu viceministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu itin svarbus ES šalių narių palaikymas Specialiojo tarptautinio tribunolo, skirto agresijos nusikaltimui prieš Ukrainą tirti, steigimui, kadangi šiuo atveju kitos tarptautinės teisminės institucijos, tokios kaip Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, neturi jurisdikcijos tirti prieš Ukrainą įvykdytą agresijos nusikaltimą. 

Prasidėjus karui Ukrainoje, Lietuva ir kitos šalys kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, prašydamos pradėti Ukrainoje vykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimą. Per rekordiškai trumpą laiką – parą nuo kreipimosi – buvo paskelbtas sprendimas tirti situaciją Ukrainoje. Taip pat sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurios narės – Ukraina, Lenkija, Lietuva, karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui tirti. Prie šios grupės prisijungė Latvija, Estija ir Slovakija bei Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroro biuras. 

Forume taip pat diskutuota apie kitus teisingumo srities šių dienų iššūkius: svarbą stiprinti teisinių institucijų efektyvumą, mažinti galimų kibernetinių atakų, migracijos procesų keliamas rizikas, didinti teisingumo politikos formuotojų ir vykdytojų pajėgumus, atliepti skaitmenizavimo ir inovacijų plėtros keliamus iššūkius.

Teisingumo lyderių forumas – tai platforma, skirta diskusijoms apie šių dienų iššūkius, teisinių mechanizmų paiešką, teisės srities lyderių, politikos formuotojų bei ekspertų iniciatyvoms plėtoti.